A doua reexaminare a Scutului de confidențialitate UE-SUA

Astăzi, Comisia Europeană își publică raportul privind cea de a doua reexaminare anuală a funcționării Scutului de confidențialitate (Privacy Shield). Acesta prezintă îmbunătățiri, însă ar trebui numit un Ombudsman permanent până la 28 februarie 2019.
Raportul din acest an arată că SUA continuă să asigure un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal transferate în cadrul Scutului de confidențialitate din UE către societățile participante din SUA. Măsurile luate de autoritățile din SUA pentru punerea în aplicare a recomandărilor formulate de Comisie în raportul de anul trecut au îmbunătățit funcționarea cadrului.

Cu toate acestea, Comisia se așteaptă ca autoritățile din SUA să numească un Ombudsman permanent până la 28 februarie 2019 pentru a-l înlocui pe actualul Ombudsman interimar. Un Ombudsman permanent reprezintă un mecanism important care va asigura soluționarea plângerilor referitoare la accesul autorităților din SUA la datele cu caracter personal.

Andrus Ansip, vicepreședintele Comisiei responsabil cu piața unică digitală, a declarat: „ Reexaminarea de astăzi arată că, în general, Scutul de confidențialitate este un succes. Peste 3 850 de societăți au primit certificare, inclusiv companii precum Google, Microsoft și IBM – alături de numeroase IMM-uri. Acest lucru oferă un teren operațional pentru îmbunătățirea și consolidarea continuă a modului de funcționare a Scutului de confidențialitate. Ne așteptăm în prezent ca partenerii noștri americani să numească un Ombudsman permanent, astfel încât să ne asigurăm că relațiile dintre UE și SUA în domeniul protecției datelor sunt întrutotul demne de încredere.”

Comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, Věra Jourová, a declarat: „UE și SUA se confruntă cu provocări comune tot mai mari în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, astfel cum a arătat scandalul Facebook / Cambridge Analytica. Scutul de confidențialitate reprezintă, de asemenea, un dialog care, pe termen lung, ar trebui să contribuie la convergența sistemelor noastre, bazându-se pe drepturi orizontale solide și pe punerea în aplicare independentă și riguroasă a normelor. Această convergență ar consolida în cele din urmă temelia pe care se sprijină Scutul de confidențialitate. Între timp, toate elementele Scutului de confidențialitate trebuie să funcționeze la capacitate maximă, inclusiv Ombudsmanul.”

Printre îmbunătățirile deja efectuate se numără consolidarea procesului de certificare de către Departamentul Comerțului și supravegherea proactivă a cadrului. Astfel cum se recomandă în cadrul primei reexaminări anuale efectuate de Comisie, Departamentul Comerțului a instituit o serie de mecanisme, cum ar fi un sistem de controale („controale prin sondaj”), care selectează societăți în mod aleatoriu pentru a verifica dacă acestea respectă principiile Scutului de confidențialitate. Au fost verificate 100 de societăți: 21 dintre acestea prezentau probleme care în prezent sunt rezolvate. Procedurile de verificare a conformității includ, de asemenea, analiza site-urilor web ale participanților la Scutul de confidențialitate, pentru a se asigura faptul că linkurile către politicile de confidențialitate sunt corecte. Departamentul Comerțului a instituit un sistem de identificare a declarațiilor false, grație căruia societățile care nu au fost certificate nu pot susține că respectă principiile Scutului de confidențialitate.

De asemenea, Comisia Federală pentru Comerț a urmat o abordare mai proactivă în ceea ce privește aplicarea cadrului, monitorizând principiile Scutului de confidențialitate, inclusiv emițând citații pentru a solicita informații societăților participante.

În ceea ce privește accesul autorităților publice din SUA la datele cu caracter personal în scopuri legate de securitatea națională, au fost numiți noi membri ai Comitetului de supraveghere a vieții private și a libertăților civile (Privacy and Civil Liberties Oversight Board – PCLOB), restabilind astfel cvorumul comitetului. Raportul comitetului privind punerea în aplicare a Directivei de politică prezidențială nr. 28 (Presidential Policy Directive 28 – PPD-28), care prevede măsuri de protecție a vieții private pentru cetățenii străini, a fost pus la dispoziția publicului. Raportul confirmă faptul că aceste măsuri de protecție a vieții private pentru cetățenii străini sunt puse în aplicare de întreaga comunitate de informații din SUA.

A doua reexaminare a luat în considerare evoluțiile relevante din sistemul juridic al SUA în domeniul protecției vieții private. Departamentul Comerțului a lansat o consultare referitoare la o abordare federală în materie de protecție a datelor cu caracter personal la care Comisia a contribuit, iar Comisia Federală pentru Comerț din SUA efectuează un exercițiu de reflecție privind competențele sale actuale în acest domeniu. În contextul scandalului Facebook/Cambridge Analytica, Comisia Federală pentru Comerț a confirmat că investighează în prezent cazul, fapt de care Comisia a luat notă.

Etapele următoare

Raportul va fi trimis Parlamentului European, Consiliului, Comitetului european pentru protecția datelor și autorităților din SUA.

Comisia Europeană se așteaptă ca guvernul SUA să identifice un candidat pentru ocuparea poziției de Ombudsman cu titlu permanent până la 28 februarie 2019 cel târziu. Dacă acest lucru nu are loc până la data respectivă, Comisia va analiza posibilitatea de a lua măsuri adecvate în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor.

Context

Decizia privind Scutul de confidențialitate UE-SUA a fost adoptată la 12 iulie 2016, iar cadrul Scutului de confidențialitate a devenit operațional la 1 august 2016. Acesta protejează drepturile fundamentale ale tuturor cetățenilor UE ale căror date cu caracter personal sunt transmise societăților certificate din SUA în scopuri comerciale și oferă claritate juridică societăților care efectuează transferuri transatlantice de date.

Comisia s-a angajat să revizuiască anual acordul pentru a evalua dacă acesta continuă să asigure un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. După prima reexaminare anuală, care a avut loc în 2017, Comisia a formulat o serie de recomandări pentru a îmbunătăți în continuare funcționarea practică a Scutului de confidențialitate.

La 18 octombrie 2018, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, Věra Jourová, a lansat împreună cu Secretarul pentru Comerț al SUA, Wilbur Ross, discuțiile în vederea celei de a doua reexaminări a Scutului de confidențialitate UE-SUA (declarație). Constatările din acest raport se bazează pe reuniuni desfășurate la Bruxelles la jumătatea lunii octombrie 2018 cu reprezentanți ai tuturor departamentelor guvernamentale din SUA responsabile cu funcționarea Scutului de confidențialitate, inclusiv Comisia Federală pentru Comerț, Biroul directorului Serviciului național de informații (Office of the Director of National Intelligence – ODNI), Departamentul de Justiție și Departamentul de Stat, pe un studiu privind procesul decizional automatizat comandat de Comisie, precum și pe contribuții din partea unei game largi de părți interesate, inclusiv feedback-ul din partea societăților și a ONG-urilor care își desfășoară activitatea în domeniul protecției vieții private. La reexaminare au participat și reprezentanți ai autorităților independente de protecție a datelor din UE.

Informații suplimentare

Raport privind cea de a doua reexaminare anuală a Scutului de confidențialitate UE-SUA

Document de lucru al serviciilor Comisiei

Declarația comună UE-SUA din cadrul celei de a doua reexaminări anuale

Raport privind prima reexaminare anuală a Scutului de confidențialitate UE-SUA

Scutul de confidențialitate UE-SUA, inclusiv Ghidul pentru cetățeni

Scutul de confidențialitate UE-SUA: Întrebări frecvente

Persoane de contact pentru presă:

Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)

Melanie VOIN (+ 32 2 295 86 59)

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Brexit: Comisia Europeană pune în aplicare un plan de contingență pentru eventualitatea în care nu se ajunge la un acord în anumite sectoare
Ajutoare de stat: România trebuie să recupereze ajutoarele incompatibile de la societatea petrochimică Oltchim