Entries by Bozioreanu Marius

Coronavirus: Comisia aprobă fonduri pentru pregătirea cadrelor medicale în vederea dobândirii de competențe legate de terapia intensivă

Comisia a semnat ieri, 18 august, un contract pentru a pune la dispoziție fonduri în valoare de 2,5 milioane EUR din Instrumentul de sprijin de urgență pentru pregătirea unui grup multidisciplinar de cadre medicale care sprijină și asistă unitățile de terapie intensivă (UTI) în perioadele dificile cauzate de pandemia de COVID-19. Pregătirea acordată va asigura dobândirea de […]

COVID-19: Comisia și UNESCO își unesc forțele pentru a combate teoriile conspirației din mediul online

Comisia Europeană și UNESCO, precum și Twitter și Congresul Mondial Evreiesc își unesc forțele pentru a sensibiliza publicul cu privire la teoriile conspirației din mediul online. În cadrul acestei inițiative s-a publicat o nouă serie de infografice menite să vină în sprijinul cetățenilor. Infograficele oferă scurte explicații cu privire la motivele pentru care teoriile conspirației sunt periculoase – în […]

Indexarea prestațiilor familiale: Comisia deschide o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Austriei

Astăzi, Comisia a decis să trimită Austriei o scrisoare de punere în întârziere. Ea se referă la noi reglementări legislative în temeiul cărora prestațiile familiale și facilitățile fiscale familiale de care beneficiază cetățenii UE vor fi indexate în situația în care copiii lor au reședința în străinătate. De la 1 ianuarie 2019, Austria acordă prestații […]

Libera circulație a lucrătorilor: Comisia solicită ROMÂNIEI, CIPRULUI, FRANȚEI și IRLANDEI să notifice transpunerea integrală a normelor privind drepturile la pensie suplimentară pentru lucrătorii mobili

România, alături de alte trei state membre (Cipru, Franța și Irlanda), au primit joi, 24 ianuarie, avize motivate pentru neîndeplinirea obligației de a notifica transpunerea integrală în legislația națională a normelor UE privind drepturile la pensie suplimentară (Directiva privind transferabilitatea pensiilor, Directiva 2014/50/UE). 24/01/2019 Directiva prevede cerințe minime privind dobândirea și păstrarea drepturilor la pensie […]

Fiscalitate: Comisia îndeamnă ROMÂNIA să respecte legislația UE în ceea ce privește rambursarea taxelor de înmatriculare a autoturismelor percepute în mod necuvenit

România a primit joi, 24 ianuarie, un aviz motivat pentru că nu asigură rambursarea integrală și imediată a taxelor de înmatriculare a vehiculelor de ocazie achiziționate din alte state membre. Curtea de Justiție a UE a considerat că aceste taxe încalcă normele UE (articolul 110 din TFUE). Normele românești privind restituirea taxelor nu respectă principiile […]

Comisia ia măsuri pentru a se asigura că profesioniștii și furnizorii de servicii pot beneficia pe deplin de piața unică a serviciilor din UE

Joi, 24 ianuarie, Comisia Europeană a luat decizii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor cu privire la 27 de state membre (toate cu excepția Danemarcei) pentru a asigura punerea în aplicare corespunzătoare a normelor UE privind serviciile și calificările profesionale. Astfel cum s-a subliniat în Comunicarea privind piața unică din noiembrie 2018, cetățenii și întreprinderile se […]

Deșeuri de echipamente electrice și electronice: Comisia solicită ROMÂNIEI și ESTONIEI să îmbunătățească gestionarea deșeurilor lor electrice și electronice

România și Estonia au primit joi, 24 ianuarie, scrisori de notificare a întârzierii cu privire la deficiențele legate de transpunerea normelor UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (Directiva 2012/19/UE). Deșeurile de echipamente electrice și electronice, cum ar fi computerele, televizoarele, frigiderele și telefoanele mobile, reprezintă fluxurile de deșeuri cu cea mai rapidă creștere […]

Eficiența energetică a clădirilor în România și Croația: Comisia deschide procedurile UE pentru nerespectarea obligației de a asigura afișarea corespunzătoare a certificatelor de performanță energetică pentru clădiri

Comisia a decis să deschidă procedurile UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva României și Croației, întrucât niciunul dintre aceste state membre nu a prezentat rapoarte privind progresele înregistrate în ceea ce privește atingerea nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, ale cerințelor minime de performanță energetică a clădirilor și a elementelor acestora. În […]

Vamă: Comisia solicită ROMÂNIEI să își modifice legislația privind datoria vamală

România a primit joi, 24 ianuarie, o scrisoare de notificare a întârzierii în îndeplinirea obligațiilor în ceea ce privește conformitatea legislației naționale privind datoria vamală la Codul vamal al Uniunii [Regulamentul (UE) nr. 952/2013]. Conform acestor norme, autoritățile vamale au la dispoziție trei ani pentru a comunica debitorului o datorie. În cazul în care datoria […]

Achiziții publice: Comisia îndeamnă 15 state membre să se conformeze normelor privind achizițiile publice și concesiunile

România și alte 15 state membre UE (Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Germania, Ungaria, Italia, Malta, Țările de Jos, Polonia, România, Suedia și Regatul Unit) au primit joi, 24 ianuarie, scrisori de notificare a întârzierii în îndeplinirea obligațiilor în ceea ce privește conformitatea legislației lor naționale cu normele UE privind achizițiile publice și […]

Produse biocide: Comisia solicită ROMÂNIEI să pună integral în aplicare normele UE prin stabilirea taxelor pentru prelucrarea cererilor

România a primit joi, 24 ianuarie, o scrisoare de notificare a întârzierii în îndeplinirea obligațiilor în ceea ce privește conformitatea legislației naționale cu normele UE privind produsele biocide [Regulamentul (UE) nr. 528/2012]. Regulamentul prevede că statele membre percep taxe de la solicitanți pentru serviciile pe care le prestează în temeiul regulamentului și că statele membre […]

Comisarul european Corina Crețu în vizită la Centrul Comun de Cercetare din Ispra

Joi, 24 ianuarie, comisarul european Corina Crețu are ca principală destinație Centrul Comun de Cercetare (Joint Research Centre – JRC), serviciul științific intern al Comisiei Europene. Comisarul pentru politică regională va vizita sediul JRC de la Ispra, din Italia, localitate aflată pe locul trei, după Bruxelles și Luxemburg, ca volum al activităților desfășurate de Comisia […]

Roberto Viola, director general al DG CONNECT, vizitează România

Directorul general Roberto VIOLA, Direcția Generală pentru Rețele de comunicare, Conținut și Tehnologie (DG CONNECT), efectuează o vizită oficială la București, în perioada 15-16 ianuarie 2019. Oficialul european se va întâlni cu dl. Alexandru PETRESCU, ministrul comunicațiilor și societății informaționale, și cu dna Manuela CATRINA, secretar de stat în cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, […]

Comisia lansează dezbateri privind o tranziție treptată spre un proces decizional mai eficient și mai democratic în domeniul politicii fiscale a UE

Astăzi, Comisia a lansat dezbaterea privind reformarea procesului decizional în anumite domenii ale politicii fiscale a UE, care în prezent necesită unanimitate în rândul statelor membre. Adesea, unanimitatea nu poate fi atinsă cu privire la inițiativele fiscale cruciale și poate duce la întârzieri costisitoare și la politici sub nivelul optim. Comunicarea publicată astăzi propune o […]