Entries by Parfene Marius

Comisia propune un nou regulament pentru a se asigura că persoanele care călătoresc în UE continuă să beneficieze de roaming gratuit

Pentru a se asigura că cetățenii continuă să beneficieze de roaming fără costuri suplimentare atunci când călătoresc în UE, Comisia a propus astăzi un nou regulament privind roamingul. Într-un moment în care călătoriile neesențiale sunt descurajate, aceasta este o acțiune importantă pentru pregătirea unui viitor mai bun. Noul regulament va prelungi normele actuale, care urmează să […]

Construirea unui viitor rezilient la schimbările climatice – O nouă strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice

Comisia Europeană a adoptat astăzi, 24 februarie, o nouă strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice, care definește calea de urmat pentru a face față consecințelor inevitabile ale schimbărilor climatice. Chiar dacă UE face tot ce îi stă în putință pentru a atenua schimbările climatice, atât pe plan intern, cât și la nivel internațional, […]

UE urmează să instituie noi parteneriate europene și să investească aproape 10 miliarde EUR pentru tranziția verde și digitală

Comisia a propus astăzi, 23 februarie, instituirea a 10 noi parteneriate europene între Uniunea Europeană, statele membre și/sau sectorul de profil. Obiectivul este de a accelera tranziția către o Europă verde, neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei și digitală, precum și de a transforma industria europeană într-o industrie mai rezilientă și mai competitivă. UE […]

Ajutoare de stat: Comisia aprobă un ajutor în valoare de 254 milioane EUR pentru sprijinirea reabilitării sistemului de termoficare din București

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, planurile României de a sprijini modernizarea sistemului de termoficare al municipiului București. Vicepreședinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă cu politica în domeniul concurenței, a declarat: „Această măsură de ajutor în valoare de 254 de milioane EUR, finanțată prin intermediul fondurilor structurale ale UE, va ajuta România […]

Țările UE, între care și România, sprijină transferul transfrontalier de echipe medicale către Slovacia și furnizează ajutor Serbiei

UE coordonează trimiterea unei echipe medicale în Slovacia pentru a sprijini tratamentul intensiv al pacienților care suferă de COVID-19, în urma unei solicitări adresate prin intermediul mecanismului de protecție civilă al UE. România a oferit deja o echipă de 5 medici și 9 asistenți medicali, specializați în terapie intensivă. UE mobilizează, de asemenea, echipamente individuale de […]

Invitație eveniment DEȘEURI SORTATE ȘI RECICLATE – PENTRU SĂNĂTATE

Centrul de Informare Europe Direct și Camera de Comerț Industrie și Agricultură Buzău, structura gazdă a Centrului vă invită să participate vineri  26.02.2021 începând cu orele 12.00, la evenimentul DEȘEURI SORTATE ȘI RECICLATE – PENTRU SĂNĂTATE, ce  se va desfășura online pe platforma Zoom.  Evenimentul de informare și dezbatere face parte din Planul de acțiuni […]

Consiliul European pentru Cercetare urmează să lanseze primele cereri de propuneri din programul-cadru Orizont Europa

Astăzi, 22 februarie, Comisia Europeană a prezentat programul de lucru pe 2021 al Consiliului European pentru Cercetare. Este primul program de lucru din noul program-cadru european pentru cercetare și inovare Orizont Europa, aferent perioadei 2021-2027. Include trei cereri principale de propuneri pentru acțiuni de cercetare de frontieră în cuantum total de 1,9 miliarde EUR. Consiliul European pentru […]

Coronavirus: UE trimite echipamente de protecție personală Republicii Moldova

În urma solicitării primite din partea Republicii Moldova prin intermediul Mecanismului UE de protecție civilă, România a oferit o gamă variată de echipamente de protecție personală, în contextul combatereii pandemiei. Transferul de echipamente include: 1.500.000 de măști chirugicale, 100.000 de măști de tip FFP3, 100,000 de costume de protecție și 100.000 de mânuși. ”Pandemia nu cunoaște […]

Combaterea spălării banilor: Comisia îndeamnă Germania, Portugalia și România să transpună în mod corect cea de a 4-a Directivă privind combaterea spălării banilor

Comisia a trimis astăzi, 18 februarie, scrisori de punere în întârziere Germaniei, Portugaliei și României din cauza transpunerii incorecte a celei de a 4-a Directive privind combaterea spălării banilor (DCSB4). Termenul de transpunere a DCSB4 a fost 27 iunie 2017. În urma unei evaluări a măsurilor de transpunere notificate de aceste state membre, Comisia a concluzionat că mai multe dispoziții […]

Ajutoare de stat: Comisia publică un model orientativ suplimentar privind ajutoarele de stat pentru sprijinirea capacităților de cloud în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență

Comisia Europeană a publicat astăzi, 18 februarie, un nou model orientativ privind ajutoarele de stat, pentru a ajuta statele membre să își conceapă planurile naționale de redresare și reziliență în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, în ceea ce privește sprijinirea capacităților de prelucrare a datelor de tip cloud și edge. Acesta se succedă publicării, la 21 decembrie 2020, […]

Securitatea aprovizionării cu gaze naturale: Comisia solicită Croației și României să pună în aplicare în mod corect normele UE

Comisia a decis astăzi, 18 februarie, să trimită avize motivate Croației  și României pentru nerespectarea anumitor dispoziții ale Regulamentului privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale [Regulamentul (UE) 2017/1938], în special în ceea ce privește obligațiile de notificare și aplicarea mecanismului de solidaritate. Regulamentul stabilește cerințe de prevenire și reacție la întreruperile potențiale ale aprovizionării cu gaze în UE. În […]

Coronavirusul: Comitetul pentru securitate sanitară al UE convine asupra unei liste comune de teste antigenice rapide pentru COVID-19

Astăzi, 18 februarie, Comitetul pentru securitate sanitară al UE a convenit asupra unei liste comune de teste antigenice rapide pentru COVID-19, a unei selecții de teste antigenice rapide ale căror rezultate vor fi reciproc recunoscute de statele membre, precum și asupra unui set standardizat comun de date care să fie incluse în certificatele cu rezultatele […]

Calitatea aerului: Comisia solicită României să își îmbunătățească legislația privind emisiile industriale

Comisia solicită României să își alinieze legislația națională la Directiva UE privind emisiile industriale (DEI) (Directiva 2010/75). Activitățile industriale au un impact semnificativ asupra mediului. Directiva privind emisiile industriale are ca scop să prevină și să reducă emisiile industriale nocive de pe teritoriul UE, promovând în același timp utilizarea unor tehnici care reduc emisiile poluante și care […]

Coronavirus: Comisia aprobă al doilea contract cu Moderna pentru a asigura până la 300 de milioane de doze suplimentare

Ieri, 17 februarie, Comisia Europeană a aprobat un al doilea contract cu compania farmaceutică Moderna, care prevede o achiziție suplimentară de 300 de milioane de doze (150 milioane în 2021 și o opțiune de a achiziționa încă 150 de milioane în 2022) în numele tuturor statelor membre ale UE. Noul contract permite, de asemenea, statelor […]

Noul coronavirus: pregătirea Europei pentru amenințarea tot mai mare reprezentată de variantele noului coronavirus

Astăzi, 17 februarie, Comisia propune măsuri imediate pentru a pregăti Europa pentru amenințarea tot mai mare reprezentată de variantele noului coronavirus. Noul Plan european de pregătire în domeniul bioapărării împotriva variantelor virusului care cauzează COVID-19, denumit „Incubatorul HERA”, va colabora cu cercetători, companii din domeniul biotehnologiei, producători și autorități publice din UE și de la nivel mondial […]

Un multilateralism reînnoit, potrivit pentru secolul 21: agenda UE

Astăzi, 17 februarie, Comisia și Înaltul Reprezentant prezintă o nouă strategie de consolidare a contribuției UE la multilateralismul bazat pe norme. Comunicarea comună stabilește așteptările și ambițiile UE în ceea ce privește sistemul multilateral. Propunerea de astăzi sugerează utilizarea tuturor instrumentelor de care dispune UE, inclusiv a sprijinului său politic, diplomatic și financiar amplu pentru […]