Entries by Parfene Marius

Comisia alocă 2.5 milioane de euro pentru două proiecte de sprijinire a cooperării și inovării în regiunile și orașele României

Comisia lansează două proiecte pentru a furniza expertiză regiunilor și orașelor din România, în cooperare cu Guvernul român și cu Banca Mondială. În cadrul primului proiect, experții Comisiei și ai Băncii Mondiale vor ajuta reședințele de județ din România să dezvolte legături mai strânse cu periferiile lor și să utilizeze finanțarea UE pentru proiecte care […]

Baia Mare și alte 19 de orașe din UE vor beneficia de finanțare din partea Comisiei pentru proiecte inovatoare

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) va finanța 20 de proiecte urbane cu 82 de milioane de euro. Baia Mare este unul dintre orașele beneficiare și va primi o finanțare de peste 2.6 milioane de euro. Aceste proiecte au fost propuse de orașe în cadrul celei de a 4-a cereri de propuneri pentru inițiativa „Acțiuni urbane inovatoare”.  […]

Eurobarometru de primăvară 2019: 60% dintre români au o imagine pozitivă despre UE, față de 45% media europeană

România se află pe locul 2, la egalitate cu Portugalia, în ceea ce privește imaginea pozitivă față de UE. Potrivit unui nou sondaj Eurobarometru publicat astăzi, 5 august, numărul românilor care au o imagine pozitivă despre UE este în creștere și peste media europeană (60%, față de o medie UE de 45%). Eurobarometru Standard 91 […]

Ziua europeană de comemorare a Holocaustului romilor: Declarația prim-vicepreședintelui Frans Timmermans și a comisarului european Vera Jourová

Declarația prim-vicepreședintelui Frans Timmermans și a comisarului european Vera Jourová: „Se apropie Ziua de comemorare a Holocaustului romilor, ocazie cu care aducem un omagiu celor 500 000 de romi victime ale Holocaustului. Anul acesta comemorăm cu profundă tristețe împlinirea a 75 de ani de la genocidul săvârșit împotriva ultimilor romi încarcerați în mod nedrept și […]

Campania #EUandME ajunge, pentru al doilea an consecutiv, la UNTOLD

După ce a parcurs peste 2.500 km prin întreaga țară, cu opriri în București, Craiova, Timișoara, Oradea, Satu Mare, Suceava, Iași, Brașov, Constanța, caravana #EUandME  ajunge, în perioada 1-4 august, la UNTOLD, în Cluj. Zilnic, pe toata perioada festivalului, în intervalul 14.00-22.00, te așteptăm să ne vizitezi la zona #EUandME (Daydreaming – Parcul Central) să […]

Ajutor de stat: Comisia aprobă suma de 27.4 milioane de euro pentru platforma multimodală din portul Galați

Comisia Europeană a aprobat, în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, planurile României de a acorda un ajutor pentru investiții în valoare de 27.4 milioane de euro Portului Galați, cel mai mare port fluvial din țară. n aprilie 2019, România a notificat Comisiei planul său de a acorda ajutor pentru investiții Portului Galați. Proiectul […]

Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene deschide laboratoare de cercetare de nivel mondial pentru cercetători

Cercetătorii din întreaga Europă vor putea beneficia în prezent de mai multe oportunități de a utiliza instalațiile de ultimă generație ale Centrului Comun de Cercetare: după o primă rundă a inițiativei privind accesul deschis, în cadrul căreia au fost prezentate aproximativ 100 de propuneri eligibile din partea a 92 de institute de cercetare, noi laboratoare […]

Indexarea prestațiilor familiale: Comisia trece la etapa următoare din procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Austriei

Comisia a decis astăzi să transmită Austriei un aviz motivat, din cauza incompatibilității legislației sale privind indexarea prestațiilor familiale și a creditelor fiscale acordate familiilor cu normele UE. Începând cu 1 ianuarie 2019, Austria a făcut ca prestațiile familiale și reducerile fiscale familiale plătite pentru copiii care își au reședința într-un alt stat membru să fie dependente […]

Calitatea aerului: Comisia solicită României și Croației să abordeze eșecul sistemic în ceea ce privește monitorizarea poluării

Astăzi, 25 iulie, Comisia a decis să trimită o scrisoare suplimentară de punere în întârziere României, solicitând autorităților din această țară să abordeze eșecul sistemic în ceea ce privește monitorizarea poluării aerului, astfel cum se prevede în legislația UE privind calitatea aerului înconjurător (Directiva2004/107/CE și Directiva 2008/50/CE). Deși România și-a revizuit întreaga rețea de monitorizare a calității aerului, […]

Protecția naturii: Comisia solicită României, Poloniei și Portugaliei să finalizeze rețeaua Natura 2000

Comisia Europeană a decis astăzi, 25 iulie, să trimită o scrisoare de punere în întârziere României, Poloniei și Portugaliei pe motiv că aceste țări nu asigură protecția adecvată a habitatelor și speciilor de interes la nivelul UE prin desemnarea de arii naturale protejate. În temeiul legislației UE privind natura (Directiva 92/43/CEE a Consiliului privind habitatele și Directiva 2009/147/CE privind păsările), statele membre au convenit […]

Calitatea aerului: Comisia solicită României să se asigure că instalațiile industriale funcționează în baza unor autorizații adecvate

Comisia a decis să trimită o scrisoare suplimentară de punere în întârziere României,n solicitând autorităților acestei țări să își îmbunătățească transpunerea normelor UE privind autorizațiile acordate instalațiilor care funcționează în temeiul Directivei privind emisiile industriale (Directiva 2010/75/UE). Directiva reglementează emisiile, inclusiv dioxidul de sulf, oxizii de azot și praful din aer, în scopul reducerii emisiilor respective […]

Servicii financiare: Comisia solicită României să își alinieze legislația în domeniul asigurărilor auto la normele UE

Comisia a decis astăzi, 25 iulie, să trimită României un aviz motivat pentru că nu și-a aliniat legislația privind asigurarea de răspundere civilă auto la normele UE (Directiva Solvabilitate II sau Directiva 2009/138/CE și Directiva privind asigurarea auto, Directiva 2009/103/CE). Normele naționale actuale din România impun o obligație de notificare prealabilă a oricărei intenții de modificare a primelor, precum și o serie […]

Comisia lansează proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva mai multor state membre, inclusiv României, în ceea ce privește numărul de urgență 112, geoblocarea nejustificată și normele de securitate cibernetică la nivelul UE

Comisia Europeană a decis astăzi, 25 iulie, să continue procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva mai multor state membre ca urmare a nerespectării de către acestea a obligațiilor care le revin în legătură cu piața unică digitală. Comisia va trimite astăzi avize motivate Bulgariei, Germaniei și Irlandei pentru neîndeplinirea obligației de a notifica transpunerea integrală a legislației UE privind […]

Migrație legală: Comisia îndeamnă României să asigure punerea în aplicare corectă a normelor UE privind permisele de ședere pentru resortisanții din țări terțe

Directivele UE vizate sunt: Directiva privind rezidenții pe termen lung (Directiva 2003/109/CE a Consiliului), Directiva privind reîntregirea familiei (Directiva 2003/86/CE a Consiliului), Directiva privind studenții (Directiva 2004/114/CE a Consiliului), Directiva privind cercetătorii (Directiva 2005/71/CE a Consiliului), Directiva privind cartea albastră (Directiva 2009/50/CE a Consiliului) și Directiva privind permisul unic (Directiva 2011/98/UE). Comisia a deschis o procedură de […]

Piața internă a energiei: Comisia solicită României să elimine barierele din calea exporturilor de gaze naturale

Comisia a decis astăzi, 25 iulie, să trimită un aviz motivat suplimentar României din cauza faptului că aceasta nu a eliminat restricțiile impuse comerțului cu gaze naturale dintre statele membre, astfel cum se prevede în normele UE privind piața internă în sectorul gazelor naturale (articolele 35 și 36 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, TFUE; Directiva 2009/73/CE). În iulie 2014, […]

Arme de foc: Comisia îndeamnă insistent 20 de state membre, printre care și România, să transpună noile norme ale UE

Comisia Europeană a decis astăzi, 25 iulie, să trimită avize motivate României și altor 19 state membre, solicitându-le să transpună noile norme ale UE privindarmele de foc [Directiva privind armele de foc, Directiva (UE) 2017/853] în legislația națională. Directiva UE revizuită, adoptată de statele membre în mai 2017, înăsprește controalele privind achiziția și deținerea legală de arme de […]