Entries by Parfene Marius

Autoritatea Europeană a Muncii își începe activitatea

Autoritatea Europeană a Muncii își începe astăzi, 16 octombrie, activitatea cu o ceremonie inaugurală și cu prima reuniune a Consiliului său de administrație. Lansarea are loc la doi ani după ce președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, anunța ideea înființării unei astfel de autorității în discursul din 2017 privind starea Uniunii adresat Parlamentului European. În cadrul evenimentului, președintele Juncker a declarat: […]

Telemeaua de Sibiu, produs cu indicație geografică protejată în UE

,,Telemeaua de Sibiu” a devenit astăzi, 16 octombrie, un produs protejat la nivel european.  Comisia Europeană a aprobat cererea de înregistrare a produsului în Registrul indicațiilor geografice protejate (IGP). „Telemeaua de Sibiu” este o brânză obținută din lapte de oaie și preparată timp de secole de baci. Telemeaua proaspătă are un gust dulce, dar în același timp […]

A patra Săptămână europeană a competențelor profesionale: „EFP pentru toți – Competențe pentru toată viața”

Ediția din 2019 a Săptămânii europene a competențelor profesionale va avea loc în Helsinki în perioada 14 – 18 octombrie. Organizată de Comisia Europeană în parteneriat cu Președinția finlandeză a Consiliului UE, această a patra ediție va încuraja în continuare persoanele de toate vârstele să își „descopere talentul” prin intermediul educației și al formării profesionale […]

Justiție civilă: Comisia solicită ROMÂNIEI să notifice măsurile luate pentru a se conforma normelor UE privind recuperarea creanțelor

Astăzi, 10 octombrie, Comisia a decis să trimită o scrisoare de punere în întârziere României pentru neîndeplinirea obligației de a notifica măsurile luate pentru a se conforma normelor UE privind recuperarea creanțelor de la debitori în alte state membre (Regulamentul privind ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare, Regulamentul 2014/655/UE). Recuperarea datoriilor reprezintă o provocare deosebită […]

O uniune a securității: Comisia solicită unui număr de 4 state membre, inclusiv României, să respecte competența exclusivă a UE în domeniul schimbului automatizat de date ADN, de amprente digitale și de înregistrare a vehiculelor (Deciziile Prüm)

Comisia a decis astăzi să lanseze procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea de scrisori de punere în întârziere Austriei, Bulgariei, Ungariei și României pentru semnarea unui acord cu 5 țări din Balcanii de Vest privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și înregistrarea vehiculelor la 13 septembrie 2018. Comisia consideră că acordul încalcă competența exclusivă a […]

Servicii financiare: Comisia solicită ROMÂNIEI să respecte normele UE privind vânzarea de produse de asigurare de către distribuitorii din alte state membre

Comisia Europeană a decis astăzi să trimită României o scrisoare de punere în întârziere cu privire la condițiile de vânzare a produselor de asigurare de către distribuitorii de asigurări din alte state membre. Comisia solicită României să adapteze normele naționale care stabilesc condiții restrictive pentru distribuitorii de asigurări din străinătate care doresc să vândă produse […]

Mărci: Comisia solicită unui număr de 7 state membre, inclusiv României, să transpună Directiva privind mărcile

Comisia a decis astăzi să trimită avize motivate Bulgariei, Ciprului, Franței, Greciei, Letoniei, României și Sloveniei, solicitându-le să ia măsurile necesare pentru a transpune integral Directiva privind mărcile [Directiva (UE) 2015/2436], în urma scrisorilor de punere în întârziere trimise în martie 2019. Directiva constituie un pas important în modernizarea și armonizarea în continuare a legislației UE privind mărcile. Aceasta […]

Solvabilitate II: Comisia solicită ROMÂNIEI să aplice norme modificate privind rezoluția bancară

Comisia a decis astăzi, 10 octombrie, să trimită României un aviz motivat pentru netranspunerea în legislația națională a Directivei privind ierarhia creditorilor băncilor (Directiva (UE) 2017/2399) care modifică Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare (Directiva 2014/59/UE). Directiva privind ierarhia creditorilor băncilor obligă statele membre să modifice clasificarea în caz de insolvență a instrumentelor de datorie negarantate. Acest lucru va […]

Deșeuri: Comisia solicită mai multor state membre, inclusiv României, să își respecte obligațiile de raportare care le revin în temeiul legislației UE privind deșeurile

Legislația UE privind deșeurile obligă statele membre să raporteze date Comisiei. În total, până în prezent România și alte 13 state membre nu și-au îndeplinit obligațiile care le revin în temeiul mai multor legi, inclusiv al directivelor privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori, vehiculele scoase […]

Servicii financiare: Comisia solicită unui număr de 8 state membre, inclusiv României, să aplice noile norme ale UE privind instituțiile pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP)

Comisia a decis astăzi, 10 octombrie, să trimită avize motivate Ciprului, Greciei, Luxemburgului, Portugaliei, României, Sloveniei, Spaniei și Suedieipentru nerespectarea obligației de a transpune normele UE privind instituțiile pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP) (Directiva (UE) 2016/2341 — IORP II). Directiva prevede un cadru de reglementare cuprinzător privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale. Statele membre […]

Siguranță rutieră: România și alte 11 state membre ale UE vor lucra împreună pentru a îmbunătăți siguranța infrastructurii rutiere și siguranța pietonilor și bicicliștilor

Douăsprezece state membre ale UE își unesc forțele pentru a colabora în vederea îmbunătățirii siguranței rutiere, ca parte a unui nou proiect finanțat de UE (EU Road Safety Project). Deși drumurile europene sunt cele mai sigure din lume și deși siguranța rutieră s-a îmbunătățit considerabil în ultimele decenii, numărul deceselor și al vătămărilor grave pe drumurile […]

Comisia lansează ediția 2019 a Monitorului orașelor culturale și creative

Astăzi, 8 octombrie, Comisia Europeană a lansat cea de-a doua ediție a programului său Monitorul orașelor culturale și creative, un instrument conceput pentru a compara și stimula potențialul creativ și cultural al orașelor europene, care este vital pentru stimularea creșterii economice și a coeziunii sociale. După succesul primei ediții din 2017, ediția din 2019 prezintă un […]

Bugetul UE: Comisia contribuie la pregătirea noilor programe de coeziune prin publicarea indicelui competitivității regionale și a sondajului Eurobarometru

Astăzi, 7 octombrie, Comisia publică Indicele competitivității regionale 2019 și un sondaj Eurobarometru privind politica regională. Aceste publicații vor ajuta autoritățile din statele membre responsabile cu elaborarea viitoarelor programe de coeziune pentru perioada bugetară 2021-2027 a UE să evalueze opinia publică, să identifice activele regionale și să direcționeze mai bine investițiile. Negocierile privind următorul buget al UE pentru 2021-2027 și viitoarea […]

Protecția avertizorilor de integritate în UE: Comisia salută adoptarea directivei de către Consiliu

Consiliul de Miniștri a adoptat astăzi, 7 octombrie, Directiva privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, în cadrul Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI) din Luxemburg. Directiva va garanta un nivel ridicat de protecție a avertizorilor de integritate, stabilind canale sigure de raportare atât în interiorul unei organizații, cât și către autoritățile publice. De asemenea, noile norme vor […]