Mobilitatea echitabilă a forței de muncă: Comisia salută Acordul privind Autoritatea Europeană a Muncii

Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord provizoriu cu privire la propunerea Comisiei de înființare a unei Autorități Europene a Muncii (AEM). Președintele Juncker anunțat pentru prima dată o posibilă înființare a unei Autorități Europene a Muncii în septembrie 2017.

Această nouă autoritate a UE va sprijini mobilitatea echitabilă a forței de muncă în cadrul UE, permițând cetățenilor și întreprinderilor să profite de oportunitățile oferite de piața unică și sprijinind totodată cooperarea între autoritățile naționale, inclusiv în prevenirea și combaterea fraudei și abuzurilor sociale. Președintele Juncker a salutat încheierea acordului prin următoarea declarație:

„Cu ajutorul Pilonului european al drepturilor sociale, am onorat în viitorul Uniunii Europene o puternică dimensiune socială. Astăzi, facem un alt mare pas înainte în direcția îndeplinirii angajamentului nostru pentru o Europă mai socială. Având 17 milioane de europeni trăind sau muncind în alt stat membru al UE, a sosit momentul ca o instituție precum Autoritatea Europeană a Muncii să sprijine pe cetățenii noștri mobili, să faciliteze activitățile statelor noastre membre și să contribuie la asigurarea echității și a încrederii în piața noastră unică. În ultimii ani, am realizat progrese importante în privința unor norme mai echitabile pentru mobilitatea forței de muncă. Noua autoritate ne va ajuta la punerea lor în practică.”

Comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, doamna Marianne Thyssen a adăugat:

„Întotdeauna am afirmat că avem nevoie de reguli clare și echitabile cu privire la mobilitatea forței de muncă, a căror aplicare să poată fi controlată. Acordul de astăzi privind Autoritatea Europeană a Muncii este bijuteria din coroana unei piețe europene a muncii echitabile. Aceasta va avea o dublă misiune: să ajute autoritățile naționale să lupte împotriva fraudei și a abuzurilor și să faciliteze mobilitatea pentru cetățeni.

Acordul de astăzi este rezultatul unor negocieri foarte constructive și rapide care arată că Europa poate decide și acționa rapid pentru soluționarea problemelor. Aș dori să mulțumesc raportorului Parlamentului European Jeroen Lenaers și Președinției României care acționează în numele Consiliului. Acest acord ar trebui acum să fie repede confirmat, pentru a garanta că Autoritatea Europeană a Muncii își poate începe activitatea în acest an și că va fi pe deplin operațională cât mai curând posibil. Acordul reprezintă un pas înainte crucial în direcția unei Europe mai echitabile și cu un caracter social mai pronunțat.”

Mai multe resurse din fonduri europene pentru ocuparea forței de muncă în regiunile de la frontiera dintre România și Republica Serbia
Comisarul european Corina Crețu aprobă o finanțare de peste o jumătate de miliard de euro pentru magistrala de metrou M6