Noi norme ale UE elimină birocrația pentru cetățenii care locuiesc sau lucrează în alt stat membru

Din 16.02.2019 se aplică în întreaga Uniune Europeană noile norme ale UE vizând reducerea costurilor și a formalităților pentru cetățenii care locuiesc în afara țării lor de origine.

În trecut, cetățenii care se mutau sau locuiau în altă țară din UE trebuiau să obțină o ștampilă pentru a demonstra că documentele lor oficiale (cum ar fi, certificate de naștere, căsătorie sau deces) sunt autentice. Aproximativ 17 milioane de cetățeni ai UE se aflau în această situație.

În temeiul noului regulament, această ștampilă și procedurile birocratice legate de obținerea sa nu mai sunt necesare atunci când se prezintă autorităților dintr-o țară a UE documente oficiale emise într-un alt stat membru. În temeiul noilor norme, în multe cazuri, cetățenii nu mai sunt nevoiți să furnizeze o traducere legalizată/oficială a documentului lor oficial. În același timp, regulamentul prevede garanții solide pentru prevenirea fraudei.

„Avem vești foarte bune pentru cetățenii care locuiesc sau doresc să se mute în altă țară din UE”, a declarat Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen. „Începând de mâine, nu se vor mai aplica proceduri birocratice costisitoare și lungi pentru cetățenii care trebuie să prezinte un document oficial în vederea căsătoriei sau a începerii unei activități profesionale în țara în care locuiesc. Noile norme vor facilita viața de zi cu zi a cetățenilor care locuiesc și muncesc într-o altă țară din UE, diminuând, totodată, costul vieții.” 

Noile norme pun capăt mai multor proceduri birocratice:

  • documentele oficiale (de exemplu, certificatele de naștere, de căsătorie sau de atestare a absenței cazierului judiciar) emise într-o țară a UE trebuie să fie acceptate ca autentice de către autoritățile altui stat membru, fără să fie necesară o ștampilă de atestare a autenticității;
  • regulamentul adoptat suprimă și obligația impusă cetățenilor de a furniza în toate cazurile o copie certificată și o traducere autorizată a documentelor lor oficiale. Cetățenii pot solicita un formular standardizat multilingv, disponibil în toate limbile oficiale ale UE, urmând a fi prezentat ca instrument util pentru traducerea documentelor oficiale respective, care să fie atașat la acestea, evitându-se astfel cerința traducerii lor;
  • Regulamentul stabilește garanții împotriva fraudei: în cazul în care o autoritate destinatară are îndoieli întemeiate cu privire la autenticitatea unui document oficial, va putea verifica autenticitatea acestuia cu autoritatea emitentă din cealaltă țară a UE prin intermediul unei platforme IT existente, Sistemul de informare al pieței interne(IMI).

Regulamentul se referă numai la autenticitatea documentelor oficiale, prin urmare statele membre vor continua să aplice normele lor naționale privind recunoașterea conținutului și a efectelor unui document oficial eliberat într-un alt stat membru al Uniunii.

Pregătirea pentru Brexit: Comisia intensifică activitățile de informare vizând pregătirea întreprinderilor din UE în domeniul vamal pentru scenariul „fără acord”
Mai multe resurse din fonduri europene pentru ocuparea forței de muncă în regiunile de la frontiera dintre România și Republica Serbia