Politica de coeziune după 2020: pregătirea viitorului investițiilor UE în domeniul sănătății

Marți, 19 februarie 2019, comisarii Crețu și Andriukaitis au reunit profesioniști din domeniul sănătății pentru a demara reflecția cu privire la viitoarele investiții ale UE în domeniul sănătății în cadrul programelor politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027.

În contextul mesei rotunde organizate în cadrul Comisiei cu asociații din domeniul sănătății, cum ar fi Asociația Europeană de Management al Sănătății și EuroHealthNet, comisarii au lansat un proiect-pilot pentru îmbunătățirea serviciilor de urgență transfrontaliere din Pirinei, între regiunile de frontieră ale Franței, Spaniei și Principatului Andorra. Ei au anunțat, de asemenea, că sănătatea va fi noua categorie din anul acesta pentru premiile RegioStars

Comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, Vytenis Andriukaitis, a făcut următoarea declarație: „Potrivit celui mai recent sondaj Eurobarometru, aproape 70% dintre europeni doresc ca UE să facă eforturi mai mari în domeniul sănătății. Acționând prin intermediul fondurilor politicii de coeziune, ni se oferă posibilitatea de a aduce o schimbare pe teren, acolo unde este necesar, și de a arăta că solicitările exprimate de concetățenii noștri europeni nu sunt ignorate. Sunt, de asemenea, încântat de faptul că sănătatea devine o nouă categorie pentru premiile RegioStars. Acest lucru reprezintă încă o demonstrație a faptului că trebuie și putem să punem în aplicare principiul sănătății în toate politicile, astfel cum este prevăzut în tratat.”

Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat la rândul său: „Investițiile politicii de coeziune în domeniul sănătății, în valoare de peste 4 miliarde de euro din fondurile UE în cadrul bugetului actual, sunt expresii concrete ale unei Europe care protejează. Sunt mii de proiecte cu finanțare europeană în domeniul sănătății pe teritoriul întregii Europe, dovadă vie a beneficiilor aduse de astfel de investiții. Un exemplu ar fi ambulatoriul spitalului municipal din Cluj-Napoca, România, ce furnizează servicii de sănătate îmbunătățite pentru aproximativ 60 de mii de locuitori. Multiplicați acest exemplu de mii de ori și veți obține o imagine de ansamblu a ceea ce înseamnă investițiile noastre în sectorul de sănătate. Un alt excelent proiect transfrontalier România-Ungaria oferă soluții pentru gestionarea uneia dintre cele mai serioase afecțiuni pentru femei: cancerul mamar. Așa cum este cazul pentru oricare tip de cancer, diagnosticarea timpurie este esențială, iar acest lucru este exact ceea ce oferă acest proiect femeilor ce locuiesc în trei județe de o parte și de alta a graniței. Mulțumită lui, aproape două treimi dintre femeile cu vârsta între 45 și 65 de ani din această regiune au fost examinate, iar acest lucru va contribui major la reducerea incidenței pe termen lung a acestui tip de cancer în zonă. În termeni simpli, aș putea spune că investițiile în domeniul sănătății prin politica de coeziune contribuie la ceea ce este cel mai important, și anume: salvarea de vieți. În prezent, sectorul de îngrijire a sănătății înregistrează o permanentă evoluție, iar investițiile UE în domeniu trebuie să evolueze odată cu acesta. Iată motivul pentru care am organizat dezbaterea de azi cu profesioniștii din domeniul sănătății, astfel încât recomandările lor să poată servi drept punct de reper pentru planificarea investițiilor UE în domeniul sănătății pe parcursul deceniului următor.”

Viitoarele investiții ale UE în domeniul sănătății

Discuția a concluzionat că sistemele de sănătate evoluează către un nivel mai ridicat de educație, de promovare a sănătății și de prevenire a bolilor. De asemenea, ele se îndepărtează de asistența acordată în spitale și în cadrul sistemului instituțional, trecând la îngrijirea acordată la nivelul comunității și la integrarea asistenței medicale și sociale. Odată cu noile obiective de politică care permit investiții integrate în domeniul sănătății, al incluziunii sociale și al educației, propunerea Comisiei privind politica de coeziune pentru perioada 2021-2027 prevede condițiile de sprijinire a acestor schimbări.

Evoluțiile în materie de asistență medicală necesită diferite investiții în infrastructură, fie în centre de asistență medicală primară și comunitară, fie în programe de prevenire, de îngrijire integrată și de formare a forței de muncă. Politica de coeziune poate contribui la sprijinirea acestor investiții.

Statele membre și regiunile trebuie să conceapă strategii de investiții pe termen lung, care să includă infrastructura, capitalul uman, tehnologiile inovatoare și noile modele de furnizare a serviciilor de îngrijire. Pentru a sprijini aceste strategii, fondurile politicii de coeziune pot fi combinate cu alte instrumente ale UE, cum ar fi InvestEU, sau cu programe naționale. Comisia este pregătită să sprijine statele membre și regiunile în vederea planificării acestor strategii.

Servicii de urgență transfrontaliere mai bune în Pirinei

Medicii din regiunile de frontieră nu pot îngriji pacienții de dincolo de frontieră care au nevoie de asistență medicală de urgență. Pentru a depăși această situație, proiectul intitulat „Când sistemele medicale de urgență șterg frontierele” vizează să asigure recunoașterea reciprocă prealabilă a medicilor de ambele părți ale frontierei.

Cea de-a doua fază a proiectului-pilot este acum lansată și este menită să asigure acorduri bilaterale între colegiile medicilor din regiunile frontaliere spaniole și franceze. Drept rezultat, 15 milioane de locuitori din Pirinei vor beneficia de servicii de urgență mai bune. Proiectul este sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și va fi finalizat la jumătatea anului 2019.

Rezultatele acestui proiect vor servi drept exemplu pentru eventuala replicare a acestuia pe viitor în alte regiuni transfrontaliere. Comisia sprijină depășirea obstacolelor legate de guvernanța aspectelor transfrontaliere și, în propunerea sa legislativă privind politica de coeziune pentru perioada 2021-2027, sugerează crearea unei rezerve de 15% din orice program de cooperare transfrontalieră Interreg în acest scop.

Sănătate: noua categorie din anul acesta pentru premiile RegioStars

În fiecare an, premiile RegioStars recompensează cele mai bune și mai inovatoare proiecte din Europa în domeniul politicii de coeziune, din cinci categorii tematice, inclusiv o temă a anului. Ediția din acest an va urmări să recompenseze proiectele de calitate din domeniul sănătății, pentru a inspira statele membre și regiunile.

Platforma de depunere a cererilor online este deschisă din acest moment, până la 9 mai 2019. Un juriu independent va evalua candidaturile și va încununa laureații în cursul ceremoniei de decernare a premiilor RegioStars, care va avea loc la Bruxelles în octombrie 2019.

Sursa: Reprezentața Comisiei Europene în România

Motive pentru care ar trebui să votezi la Alegerile Europarlamentare
Pregătirea pentru Brexit: Comisia intensifică activitățile de informare vizând pregătirea întreprinderilor din UE în domeniul vamal pentru scenariul „fără acord”