Pomul de Crăciun 2013 – Fanteziile de azi ale copiilor, împlinirile de mâine ale Uniunii Europene

În cadrul agendei pe luna decembrie a Centrului ED Buzău s-a înscris şi acţiunea “ Pomul de Crăciun 2013 – Fanteziile de azi ale copiilor, împlinirile de mâine ale Uniunii Europene “. Parteneri ne-au fost elevii de la liceul teoretic “ Al. Marghiloman “ Buzău şi de la şcoala gimnazială “ Nicolae Efrimescu “ com. Săgeata. Aceştia, dirijaţi discret de nişte cadre didactice minunate au reuşit să ridice evenimentul la un nivel de căldură sufletească la care puţini s-ar fi aşteptat. Într-o atmosferă de totală interactivitate au fost relevate năzuinţele dar şi angajamentele tinerilor faţă de  Uniunea Europeană. De altfel tinerii participanţi şi-au exprimat dorinţa ca felicitările ecologice făcute de aceştia să ia calea Parlamentului European. Atmosfera specifică a fost întreţinută de corul de copii al şcolii gimnaziale “ Nicolae Efrimescu “. Concretizarea acestui eveniment a dus la realizarea a două coordonate majore: creşterea gradului de înţelegere din partea tinerilor ca făcând parte în mod plenar din marea familie europeană şi promisiunea cadrelor didactice de cooperare în viitoarele acţiuni care vor îmbogăţi Agenda 2014 a Centrului ED Buzău.

Masa rotundă
Votează pentru tine votează pentru viitor