Aer mai curat în 2020: plafonul de 0,5% pentru sulf aplicabil navelor intră în vigoare la nivel mondial

Începând de la 1 ianuarie 2020, conținutul maxim de sulf al combustibililor maritimi este redus la 0,5 % (de la 3,5 %), la nivel mondial – reducând astfel poluarea aerului și protejând sănătatea și mediul. Emisiile de oxid de sulf (SOx) provenite de la motoarele cu ardere ale navelor provoacă ploi acide și generează pulberi fine care pot duce la boli respiratorii și cardiovasculare, precum și la scăderea speranței de viață.

Comisarul pentru transporturi Adina Vălean a declarat: „Transportul maritim este o activitate mondială, iar reducerea emisiilor sale necesită soluții la nivel mondial. Intrarea în vigoare a plafonului mondial pentru sulf este o etapă importantă pentru întregul sector maritim; acest plafon va contribui la o mai mare reducere a emisiilor de poluanți atmosferici nocivi, în beneficiul direct la orașelor și al comunităților din întreaga lume, inclusiv al unor orașe și comunități importante situate pe coastele noastre sud-europene. De asemenea, el demonstrează faptul că un efort concertat din partea UE și a OMI, împreună cu un angajament ferm al industriei de profil, poate genera beneficii importante pentru mediu și pentru sănătatea cetățenilor noștri.”

Comisarul pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius, a adăugat: „Pactul ecologic european urmează să realizeze un obiectiv ambițios de poluare zero atât pentru neutralitatea climatică, cât și pentru un mediu fără substanțe toxice. Această ambiție a UE protejează bunăstarea cetățenilor noștri și, de asemenea, asigură un mediu înconjurător, precum și mări și oceane sănătoase și curate, într-o economie «albastră» durabilă și fără emisii de dioxid de carbon, în cadrul căreia toate părțile se angajează să colaboreze, inclusiv sectorul transportului maritim. Salutăm adoptarea de standarde privind un conținut redus de sulf la nivel mondial și în zonele de control al emisiilor, pentru ca un număr mai mare de cetățeni ai UE care locuiesc în zone de coastă să poată respira un aer curat.”

Abordarea UE cu privire la conținutul redus de sulf ca exemplu internațional

Începând din 2012, UE a luat măsuri ferme de reducere a conținutului de sulf al combustibililor maritimi, prin Directiva privind conținutul de sulf. În 2016, Organizația Maritimă Internațională (OMI) a menținut 2020 ca dată de intrare în vigoare a plafonului mondial de 0,5 % pentru sulf.

Mai mult, în unele ecosisteme foarte fragile, precum Marea Baltică și Marea Nordului – desemnate ca „zone de control al emisiilor de oxizi de sulf” (ZCES) – conținutul maxim de sulf a fost deja redus la 0,10 % în 2015. Aceste limite mai stricte privind conținutul de sulf au dus la scăderea cu mai mult de jumătate a concentrațiilor de dioxid de sulf din jurul ZCES, generând beneficii pentru sănătatea oamenilor din porturile și regiunile de coastă, în timp ce impactul economic general asupra sectorului a rămas minim.

Următoarele etape privind durabilitatea în transportul maritim

Pe baza implementării cu succes a limitelor în zonele de control al emisiilor (ZCE), se preconizează că introducerea limitei globale pentru sulf va genera rezultate similare. De asemenea, UE este activ implicată, în contextul Convenției de la Barcelona(link is external), în ceea ce privește posibila desemnare în viitor de către OMI a unor ZCE în alte ape ale UE, precum Marea Mediterană.

UE a depus eforturi pentru a avea un rol activ în combaterea la un nivel mai general a emisiilor produse de sectorul maritim, atât pe plan intern, cât și la nivel mondial. În 2018, OMI a fost de acord să reducă emisiile de gaze cu efect de seră generate de transportul maritim cu cel puțin 50 % până în 2050. UE și statele sale membre au jucat un rol important în intermedierea și garantarea acestui acord pentru sector, care reprezintă în prezent 2-3 % din emisiile mondiale de CO2. În cadrul OMI sunt deja în curs de desfășurare discuții pentru a transforma acest acord în măsuri concrete.

În vederea soluționării problemei pe care o reprezintă poluarea cu materiale plastice a oceanelor noastre, UE a adoptat noi norme privind instalațiile portuare de preluare, asigurându-se că deșeurile generate la bordul navelor sau pescuite în mare sunt colectate și tratate în porturi.

De asemenea, UE colaborează cu OMI pentru a răspunde motivelor de îngrijorare legate de apele deversate de sistemele de posttratare utilizate de nave. Obiectivul este de a se asigura durabilitatea deplină a acestor sisteme, posibil prin stabilirea unor cerințe legislative mai stricte și uniforme.

În plus, Pactul ecologic european, prezentat în decembrie 2019 de președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, stabilește măsuri suplimentare pentru ca transportul maritim să fie mai durabil, precum extinderea la sectorul maritim a sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii.

Context

Transportul maritim are un impact direct asupra calității aerului din multe orașe de coastă din Europa. Gazele de evacuare ale navelor reprezintă o sursă semnificativă de poluare a aerului, inclusiv prin emisiile de oxizi de sulf care rezultă din arderea păcurii. Oxizii de sulf sunt dăunători pentru sistemul respirator al oamenilor și îngreunează respirația.

În mod tradițional, navele utilizează pentru propulsie păcură, care poate avea un conținut de sulf de până la 3,50 %. În comparație, conținutul de sulf al combustibililor utilizați de camioane sau de autoturisme nu trebuie să depășească 0,001 %. Directiva privind conținutul de sulf din 2012, care a fost revizuită în 2016, a redus emisiile de SOx prin stabilirea unor niveluri maxime de conținut de sulf pentru combustibilii maritimi și a încorporat în legislația UE noi standarde stabilite de Organizația Maritimă Internațională, atât în interiorul unor zone protejate la nivel regional, cât și în afara acestora.

Pentru informații suplimentare

Comunicarea privind Pactul ecologic european

Emisii atmosferice generate de transportul maritim

Comunicat de presă – DG Mediu

Directiva privind instalațiile portuare de preluare

Noi materiale audiovizuale

Mai puțin de jumătate dintre românii care călătoresc în UE cunosc drepturile pasagerilor în UE
Noile avantaje pentru consumatori: intră în vigoare noi norme menite să sporească protecția consumatorilor