Arme de foc: Comisia îndeamnă insistent 20 de state membre, printre care și România, să transpună noile norme ale UE

Comisia Europeană a decis astăzi, 25 iulie, să trimită avize motivate României și altor 19 state membre, solicitându-le să transpună noile norme ale UE privindarmele de foc [Directiva privind armele de foc, Directiva (UE) 2017/853] în legislația națională.

Directiva UE revizuită, adoptată de statele membre în mai 2017, înăsprește controalele privind achiziția și deținerea legală de arme de foc. Statele membre au fost obligate să informeze Comisia cu privire la măsurile de transpunere pentru majoritatea dispozițiilor directivei până la 14 septembrie 2018. Comisia adresează acum avize motivate Belgiei, Cehiei, Estoniei, Lituaniei, Poloniei, Portugaliei, Suediei șiRegatului Unit pentru notificarea parțială a măsurilor de transpunere relevante, precum și Ciprului, Finlandei, Germaniei, Greciei, Ungariei, Irlandei, Luxemburgului, Țărilor de Jos, României, Slovaciei, Sloveniei și Spaniei pentru că nu au comunicat Comisiei nicio măsură. Această etapă constituie urmarea scrisorilor de punere în întârziere pe care Comisia le-a trimis statelor membre în noiembrie 2018. Statele membre în cauză au acum la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile luate. În caz contrar, Comisia poate decide să le trimită în fața Curții de Justiție a UE.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Principalele decizii adoptate de Comisia Europeană în iulie, grupate pe domenii de politică, includ 130 de scrisori de notificare a întârzierii în îndeplinirea obligațiilor, 79 avize motivate și 15 cazuri de trimitere în fața Curții de Justiție a UE. Totodată, Comisia închide 35 de cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii.

Pentru mai multe informații privind procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea textul integral al MEMO/12/12. Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

Piața internă a energiei: Comisia solicită României să elimine barierele din calea exporturilor de gaze naturale
Protecția copilului: Comisia solicită României și a altor 6 state membre să pună în aplicare normele UE privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor