Comisia consolidează instrumentele de apărare a intereselor Europei în cadrul comerțului internațional

Comisia Europeană a prezentat, pe 12 decembrie, o propunere care va permite Uniunii Europene să își protejeze interesele comerciale în pofida paraliziei sistemului multilateral de soluționare a litigiilor din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC). Pentru a pune și mai mult accentul pe conformare și pe asigurarea respectării acordurilor comerciale ale UE, Comisia a creat astăzi poziția de Responsabil cu aplicarea dispozițiilor în materie comercială.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „O Europă mai puternică pe scena lumii implică o manifestare eficientă a poziției de lider a UE în cadrul comerțului mondial și puteri adecvate pentru a asigura faptul că normele comerțului internațional sunt respectate. Din acest motiv, îmi încep mandatul prin luarea de măsuri rapide vizând consolidarea setului nostru de instrumente comerciale. Propunerile de astăzi ne vor permite să ne apărăm interesele în aceste momente deosebit de nefavorabile comerțului internațional. Întrucât multe locuri de muncă din Europa sunt periclitate, UE trebuie să fie dotată corespunzător pentru a asigura faptul că partenerii noștri își respectă angajamentele și tocmai acest aspect este vizat de propunerea actuală.”

Comisarul pentru comerț, Phil Hogan, a declarat: „Ne aflăm într-un moment critic pentru multilateralism și pentru sistemul comercial mondial. În condițiile în care Organul de apel este eliminat din ecuație, am pierdut un sistem aplicabil de soluționare a litigiilor, care a fost un garant independent al faptului că normele OMC sunt aplicate în mod imparțial. În timp ce încercăm să reformăm OMC și să restabilim un sistem al OMC care funcționa bine, nu ne putem permite să fim lipsiți de apărare dacă nu există nicio posibilitate de a obține o soluție satisfăcătoare în cadrul OMC. Modificările pe care le propunem ne vor permite să ne apărăm întreprinderile, lucrătorii și consumatorii, ori de câte ori partenerii noștri nu respectă normele.”

Propunerea de astăzi, de modificare a regulamentului existent de asigurare a respectării normelor, vine ca reacție directă la blocarea de ieri a activității Organului de apel al OMC. Actualul regulament – un temei juridic al UE pentru adoptarea contramăsurilor comerciale – impune ca un litigiu să parcurgă în întregime procedurile OMC, inclusiv în faza de apel, înainte ca Uniunea să poată reacționa. Lipsa unui organ de apel al OMC funcțional permite membrilor OMC să se sustragă de la obligațiile care le revin și să scape de aplicarea unei hotărâri cu efect juridic printr-un simplu apel față de un raport al unui grup special.

Propunerea Comisiei va permite UE să reacționeze chiar dacă OMC nu emite o decizie finală la nivel organ de apel deoarece celălalt membru al OMC blochează procedura de soluționare a litigiilor prin realizarea unui apel „în vid”.

Acest nou mecanism se va aplica și dispozițiilor privind soluționarea litigiilor incluse în acordurile comerciale regionale sau bilaterale la care UE este parte. UE trebuie să fie în măsură să răspundă cu fermitate în cazul în care parteneri comerciali împiedică soluționarea eficientă a litigiilor, de exemplu prin blocarea componenței grupurilor speciale.

În acord cu orientările de politică ale președintei von der Leyen, Comisia consolidează și mai mult instrumentele Uniunii pentru a se concentra pe conformare și pe asigurarea respectării acordurilor comerciale ale UE și a creat postul de Responsabil cu aplicarea dispozițiilor în materie comercială, care va fi ocupat la începutul anului 2020.

Asigurarea respectării angajamentelor convenite cu alți parteneri comerciali este o prioritate majoră a Comisiei von der Leyen. Prin urmare, UE se concentrează din ce în ce mai mult pe asigurarea respectării angajamentelor luate de partenerii ei în cadrul acordurilor comerciale multilaterale, regionale și bilaterale. În acest sens, Uniunea se va baza pe o serie de instrumente. Propunerea prezentată astăzi va face de acum obiectul unei validări de către Parlamentul European și de către statele membre ale UE în cadrul Consiliului, în cadrul unui proces legislativ uzual.

Pentru mai multe Informații

Propunere

Notă de informare

Întrebări și răspunsuri

Infografic

Declarația comisarului Hogan privind Organul de apel al OMC

Propunerea UE de reformare a OMC și a sistemului ei de soluționare a litigiilor

Acordurile interimare ale UE cu Norvegia și Canada

Orientările în materie de politică ale Comisiei pentru anul 2019

Scrisoarea de misiune a comisarului Hogan

Consumatorii și întreprinderile vor face economii datorită noilor norme ale UE privind plățile transfrontaliere
Pactul ecologic european