Comisia inițiază o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva României pentru neaplicarea normelor UE privind întârzierea în efectuarea plăților

Comisia inițiază o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva României pentru neaplicarea normelor UE privind întârzierea în efectuarea plăților.

Astăzi, 24 aprilie, Comisia Europeană a decis să inițieze o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere României [INFR(2024)4004] pentru aplicarea incorectă a normelor din Directiva privind întârzierea în efectuarea plăților (Directiva 2011/7/UE).

Întârzierile în efectuarea plăților au efecte negative asupra întreprinderilor, reducând lichiditățile, împiedicând creșterea economică, slăbind reziliența și putând împiedica eforturile în direcția dublei tranziții verzi și digitale. În contextul economic actual, întreprinderile și mai ales IMM-urile depind de plăți regulate pentru a funcționa și a face investiții. Directiva privind întârzierea în efectuarea plăților obligă autoritățile publice să își plătească facturile în termen de 30 de zile (sau de 60 de zile, în cazul autorităților din domeniul sănătății publice).

Comisia trimite României o scrisoare de punere în întârziere din cauza faptului că autoritățile din domeniul sănătății publice înregistrează întârzieri excesive în efectuarea plăților către farmaciile independente din România pentru medicamentele eliberate pacienților prin intermediul sistemului național de asigurări de sănătate. Întrucât farmaciile sunt direct răspunzătoare pentru orice fel de întârziere față de distribuitori și de alte părți din lanțul de aprovizionare, aceste întârzieri la plată riscă să provoace falimentul farmaciilor independente din România. România are acum la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele semnalate de Comisie. Dacă nu primește un răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.