Echilibrul dintre viața profesională și cea privată: Comisia salută acordul provizoriu

Vineri, 25.01.2019, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord provizoriu cu privire la propunerea Comisiei Europene referitoare la o nouă Directivă privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor. În România, 15% dintre angajați vor sau și-au luat concediu paternal, față de 33% media UE28, conform Eurostat.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans, comisarii Marianne Thyssen și Vĕra Jourová au salutat acordul cu următoarea declarație:

„Acordul provizoriu la care au ajuns astăzi Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană reprezintă o veste bună pentru familiile din Europa. Pilonul european al drepturilor sociale vizează îmbunătățirea vieții de zi cu zi a europenilor. Acordul provizoriu de astăzi face ca această viziune să fie foarte concretă, oferind familiilor în care există părinți și îngrijitori care lucrează o opțiune reală pentru modul de îmbinare a vieții profesionale cu cea de familie. Acesta este un pas uriaș către o Europă mai socială și demonstrează adevăratul spirit al pilonului.

Noile norme privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată, care, în contextul secolului 21, sunt adecvate scopului urmărit, vor crea oportunitatea pentru femeile și bărbații care lucrează de a împărți sarcinile de îngrijire a copiilor și a rudelor în condiții echitabile. Acordul de astăzi stabilește un standard european minim de 10 zile de concediu de paternitate pentru tați în perioada următoare nașterii copilului lor, pentru a fi compensați la nivelul indemnizației pentru concediul medical. El consolidează dreptul existent la 4 luni de concediu pentru creșterea copilului prin faptul că 2 luni vor fi netransferabile între părinți și introduce compensații pentru aceste 2 luni la un nivel care urmează să fie stabilit de statele membre. Am convenit, de asemenea, să fie elaborate dispoziții europene privind concediul de îngrijitor, stabilindu-se o durată de 5 zile per lucrător per an, ca un nou drept european pentru lucrători. Nu în ultimul rând, noile norme consolidează dreptul tuturor părinților și îngrijitorilor de a solicita formule flexibile de lucru.

Dar aceste aspecte nu se referă doar la consolidarea drepturilor persoanelor. Noile norme sunt un model pentru modul de aliniere a priorităților sociale și economice. Întreprinderile vor putea să atragă și să rețină femei talentate și bărbați talentați. Economia europeană va câștiga de pe urma acestei propuneri, care va contribui la eliminarea diferenței dintre rata de ocupare a femeilor și cea a bărbaților. Realizarea unui echilibru mai bun între viața profesională și cea privată, atât pentru femei, cât și pentru bărbați, nu este doar o măsură justă, ci și inteligentă.”

Etapele următoare

În continuare, acest acord provizoriu trebuie să fie adoptat în mod oficial atât de Parlamentul European, cât și de Consiliu.

Context

Pentru a aborda provocările pe care le întâmpină părinții sau îngrijitorii care lucrează în reconcilierea responsabilităților profesionale cu cele familiale, Comisia Europeană a propus, în aprilie 2017, inițiativa „Echilibrul între viața profesională și viața privată”. Această inițiativă este un element esențial al Pilonului european al drepturilor sociale.

Directiva privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată stabilește o serie de standarde noi sau mai înalte pentru concediul de creștere a copilului, concediul de paternitate și concediul de îngrijitor, precum și dreptul de a solicita formule flexibile de lucru. Ea ține seama de nevoile întreprinderilor mici și mijlocii și asigură faptul că acestea nu sunt afectate în mod disproporționat. Noua directivă este completată de măsuri de politică și de finanțare, care sprijină statele membre în ceea ce privește asigurarea aplicării legislației în vigoare privind protecția împotriva concedierii, dezvoltarea unor servicii de îngrijire formală și abordarea factorilor economici care descurajează o a doua persoană care contribuie la venitul familiei să lucreze.

Pentru informații suplimentare

Comunicat de presă: Îndeplinirea obiectivelor Pilonului european al drepturilor sociale – Comisia adoptă primele inițiative concrete

Fișă informativă: Un nou început în sprijinul echilibrului dintre viața profesională și cea privată pentru părinți și îngrijitori

Sondajul Eurobarometru privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată

Erasmus+: Un alt an record în 2017
Indexarea prestațiilor familiale: Comisia deschide o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Austriei