Erasmus+: o experiență decisivă în viața a aproape 30.000 de tineri români, în 2018

Aproape 30.000 de tineri români, participanți în 575 de proiecte românești, au beneficiat de mobilități de studiu sau de programe de educație și formare profesională, în 2018, în cadrul programului Erasmus+. Valoarea totală a granturilor oferite de UE au fost de 58,88 milioane EUR. Acestea sunt concluziile raportului anual pentru 2018 privind Erasmus+, publicat astăzi, 28 ianuarie.

Accesează aici fișa informativă pentru România

În ultimele trei decenii, peste 10 milioane de persoane au participat la ceea ce s-a dovedit a fi o experiență decisivă în viață pentru multe dintre ele.

Margaritis Schinas, vicepreședintele pentru protejarea modului nostru de viață european, a declarat: „Cetățenii din întreaga Europă comunică, fac schimb de experiențe și învață atunci când participă la activități transfrontaliere educative, sportive și pentru tineret. Erasmus+ este o inițiativă comună de succes și ar trebui să urmărim niște obiective și mai ambițioase: mai mulți participanți, o mai mare mobilitate și diversitate, mai multe oportunități.”

La deschiderea unui eveniment al părților interesate cu privire la noul program Erasmus+, care a avut loc astăzi la Bruxelles, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, Mariya Gabriel, a declarat: „Erasmus+ a devenit pentru tinerele generații o poartă de acces către Europa și către întreaga lume. Este una dintre cele mai tangibile realizări ale UE, care reunește cetățeni de pe întregul continent, creează un sentiment de apartenență și de solidaritate, permite obținerea de calificări și îmbunătățește perspectivele participanților. ”

Cu un buget de 2,8 miliarde EUR, mai mare cu 10 % în comparație cu 2017, 2018 a fost un alt an record. Erasmus+ a finanțat peste 23 500 de proiecte și, în total, a sprijinit mobilitatea a peste 850 000 de studenți, ucenici, profesori și animatori pentru tineret în 2018. Aproape 10 % din cei 470 000 de studenți, stagiari și membri ai personalului din învățământul superior care au primit o bursă în cursul anului universitar 2017/2018 s-au deplasat în țările partenere din întreaga lume sau au venit în Europa din aceste țări.

Pe lângă studenți și personal universitar, Erasmus+ a sprijinit 40 000 de profesori și membri ai personalului didactic, 148 000 de cursanți din învățământul profesional și tehnic, 8 400 de membri ai personalului din domeniul educației adulților, precum și 155 000 de tineri și animatori pentru tineret.

De asemenea, programul a finanțat 199 de proiecte sportive, dintre care 118 au fost gestionate de organizații sportive locale. Erasmus+ a sprijinit Săptămâna europeană a sportului, care s-a bucurat de un succes fără precedent, cu peste 50 000 de evenimente în întreaga Europă.

Pe baza sinergiilor cu Anul european al patrimoniului cultural în 2018, multe acțiuni sprijinite de Erasmus+ au abordat importanța patrimoniului cultural european.

Începând cu 2018, Erasmus+ sprijină, de asemenea, inițiativa de a transpune în realitate Spațiul european al educației până în 2025. Inițiativa privind universitățile europene ajută instituțiile de învățământ superior să creeze noi alianțe puternice.

Context

Erasmus+ și programele care l-au precedat se numără printre cele mai de succes programe ale UE. Începând din 1987, ele le-au oferit tinerilor oportunități de a dobândi noi experiențe călătorind în străinătate. Actualul program Erasmus+, care se desfășoară în perioada 2014-2020, dispune de un buget de 14,7 miliarde EUR și va oferi unui procent de 3,7 % din tinerii din UE posibilitatea să studieze, să se formeze, să câștige experiență profesională și să facă voluntariat în străinătate. Aria geografică de aplicare a programului s-a extins de la 11 țări în 1987 la 34 în 2020 (cele 28 de state membre ale UE, precum și Islanda, Liechtenstein, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Turcia). Programul este, de asemenea, deschis participării țărilor partenere din întreaga lume.

În mai 2018, Comisia și-a prezentat propunerea pentru un nou program Erasmus ambițios, urmărind dublarea bugetului până la 30 de miliarde EUR în cadrul bugetului următor pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027. Scopul este ca programul să fie și mai favorabil incluziunii, mai internațional și mai accesibil persoanelor provenind din medii diferite.

Pentru informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri

Raportul anual al Erasmus+ pentru 2018, fișe informative generale și specifice fiecărei țări

Rețele 5G sigure: Comisia aprobă setul de instrumente al UE și stabilește etapele următoare
Declarația comună a președinților von der Leyen, Michel și Sassoli, înaintea celei de a 75-a aniversări a eliberării lagărului de la Auschwitz-Birkenau