Indexarea prestațiilor familiale: Comisia deschide o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Austriei

Astăzi, Comisia a decis să trimită Austriei o scrisoare de punere în întârziere. Ea se referă la noi reglementări legislative în temeiul cărora prestațiile familiale și facilitățile fiscale familiale de care beneficiază cetățenii UE vor fi indexate în situația în care copiii lor au reședința în străinătate.

De la 1 ianuarie 2019, Austria acordă prestații familiale și facilități fiscale familiale copiilor care au reședința într-un alt stat membru în funcție de costurile vieții din statul membru respectiv. Aceasta înseamnă că mulți cetățeni UE care lucrează în Austria și contribuie la sistemul ei fiscal și de securitate socială în aceeași măsură ca și lucrătorii locali ar primi prestații diminuate pe baza simplului fapt că reședința copiilor lor este într-un alt stat membru.

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a declarat: „Piața noastră unică este bazată pe echitate și pe tratament egal. În UE nu există lucrători de rangul al doilea. În situația în care lucrătorii mobili contribuie în aceeași măsură la un sistem de securitate socială ca și lucrătorii locali, ei ar trebui să beneficieze de aceleași prestații sociale și în cazul în care copiii lor trăiesc în străinătate. În UE nu există copii de rangul al doilea.”

Normele UE în materie de coordonare a sistemelor de securitate socială[1] [Regulamentul (CE) nr. 883/2004] nu permit unui stat membru să reducă prestațiile în bani acordate persoanelor asigurate în baza legislației sale doar pentru că ele sau membrii familiei lor au reședința într-un al stat membru. Aceste norme interzic și discriminarea pe motive de naționalitate. Orice reducere a prestațiilor familiale pentru simplul motiv că reședința copiilor lor este în străinătate încalcă normele UE în materie de securitate socială, precum și principiul egalității de tratament aplicat lucrătorilor care sunt cetățeni ai unui alt stat membru în ceea ce privește beneficiile sociale și fiscale [Regulamentul (UE) nr. 492/2011].

Prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere Austriei, Comisia Europeană a lansat oficial procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Austria are acum la dispoziție două luni pentru a răspunde aspectelor semnalate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Context

O piață unică echitabilă este o prioritate pentru actuala Comisie. În decembrie 2016, Comisia a prezentat o revizuire a normelor privind coordonarea sistemelor de securitate socială, pentru a le face echitabile, clare și mai ușor de aplicat. Propunerea garantează libera circulație și protejează drepturile cetățenilor, consolidând în același timp instrumentele de combatere a posibilelor abuzuri. Statele membre ale UE au ajuns la un acord cu privire la propunere, în iunie 2018. Parlamentul European a votat propunerea în decembrie 2018. Au existat unele sugestii, atât în Consiliu, cât și în Parlament, pentru a permite indexarea prestațiilor familiale acordate copiilor care au reședința în străinătate, dar ele au fost respinse în mod clar. Negocierile finale între cele trei instituții pentru a ajunge la un compromis („trialoguri”) sunt în curs de desfășurare.

Principiul egalității de tratament interzice orice discriminare, directă sau indirectă, pe bază de naționalitate. Mecanismul de indexare din Austria este discriminator întrucât determină o reducere a prestațiilor familiale și a facilităților fiscale acordate lucrătorilor din Austria pe baza simplului motiv că reședința copiilor lor este într-un alt stat membru. Faptul că respectivul alt stat membru are un cost al vieții mai mic decât Austria nu are relevanță pentru o prestație plătită ca sumă forfetară și care nu este legată de cheltuielile efective pentru întreținerea unui copil.

Pentru informații suplimentare

Despre coordonarea securității sociale în UE.
Despre deciziile-cheie din pachetul privind constatarea neîndeplinirii obligațiilor, din ianuarie 2019, a se vedea MEMO/19/462.
Despre procedurile generale de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea MEMO/12/12 sau acest infografic.
Despre procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Urmăriți activitatea doamnei comisar Marianne Thyssen pe Facebook (link is external) și pe Twitter (link is external)

Abonați-vă la buletinul informativ electronic gratuit al Comisiei Europene privind ocuparea forței de muncă, afacerile sociale și incluziunea

Echilibrul dintre viața profesională și cea privată: Comisia salută acordul provizoriu
Libera circulație a lucrătorilor: Comisia solicită ROMÂNIEI, CIPRULUI, FRANȚEI și IRLANDEI să notifice transpunerea integrală a normelor privind drepturile la pensie suplimentară pentru lucrătorii mobili