Mai puțin de jumătate dintre românii care călătoresc în UE cunosc drepturile pasagerilor în UE

Comisia Europeană a făcut astăzi publice rezultatele unui sondaj Eurobarometru privind drepturile pasagerilor în Uniunea Europeană (UE). Potrivit sondajului, 43% dintre cetățenii UE care au călătorit cu avionul, cu trenul pe distanțe lungi, cu autocarul, cu vaporul sau cu feribotul în ultimele 12 luni („călătorii”) știu că UE a instituit drepturi pentru pasageri, în timp ce, în România, doar 42% dintre cetățeni se regăsesc în această situație.

Descarcă fișa informativă pentru România

Comisarul pentru transport, Adina Vălean, a declarat: „Uniunea Europeană este singura zonă din lume unde cetățenii sunt protejați printr-un set complet de drepturi ale pasagerilor. Totuși, aceste drepturi trebuie să fie mai bine cunoscute și mai ușor de înțeles și de aplicat. Normele noastre ar trebui, de asemenea, să ofere mai multă securitate juridică pasagerilor și industriei. Din aceste motive, Comisia a propus modernizarea drepturilor pasagerilor aerieni și feroviari. Acum este rândul Consiliului și al Parlamentului European, care trebuie să ajungă rapid la un acord privind aceste drepturi, pentru a asigura faptul că persoanele care călătoresc în UE sunt protejate în mod eficient.”

Drepturile pasagerilor sunt definite la nivelul UE. Ele sunt aplicate de către furnizorii de servicii transport, iar asigurarea respectării lor revine organismelor naționale. Disparitățile dintre practicile naționale pot face dificil ca pasagerii să aibă o imagine clară asupra a ceea ce trebuie să facă și cui să se adreseze, mai ales în condițiile în care pasagerii adesea traversează mai multe frontiere din UE.

Comisia și-a intensificat deja eforturile pentru a clarifica drepturile pasagerilor și pentru a crește gradul de informare cu privire la acestea. Comisia a materializat aceste eforturi prin propuneri legislative privind drepturile pasagerilor aerieni și feroviari, prin intermediul unor orientări, precum și al unor comunicări regulate cu privire la jurisprudența relevantă. În plus, Comisia a lansat o campanie de creștere a gradului de informare.

Alte rezultate ale sondajului:

  • 32 % dintre toți respondenții (incluzându-i pe cei care nu au călătorit recurgând la unul dintre modurile de transport menționate mai sus în ultimele 12 luni) știu că în UE există drepturi ale pasagerilor pentru transportul aerian, feroviar, rutier, cu vaporul sau cu feribotul. Însă numai 14 % știu că există drepturi specifice pentru transportul aerian, 8 % pentru cel feroviar, 5 % pentru transportul cu autocarul și 3 % pentru transportul cu vaporul sau cu feribotul. Respondenții care au călătorit recurgând la cel puțin unul dintre aceste moduri de transport sunt mai informați despre drepturile pasagerilor (43 % față de 32 %), deși acest procent rămâne sub 50 %.
  • Procentul de călători care consideră că au fost bine informați cu privire la drepturile lor de către societățile de transport înainte de a călători variază în funcție de modul de transport: 40 % pentru pasagerii aerieni, 29 % pentru pasagerii transportați cu vaporul sau cu feribotul, 26 % pentru pasagerii feroviari și 26 % pentru cei transportați cu autocarul. Procentele sunt chiar mai mici în ceea ce privește informațiile primite în timpul călătoriei și după aceasta.
  • Respondenții care au întâmpinat nereguli cu ocazia unei călătorii cu avionul au depus mai multe reclamații decât cei care au recurs la alte moduri de transport: 37 % dintre pasagerii aerieni, față de 26 % dintre pasagerii care au călătorit cu autocarul, 24 % dintre pasagerii feroviari și 18 % dintre pasagerii care au călătorit cu vaporul sau cu feribotul. Toate modurile combinate: 26 %. Dintre respondenții care au întâmpinat nereguli cu ocazia unei călătorii dar nu au depus o reclamație oficială (72 %), motivul cel mai frecvent pentru nereclamare a fost sentimentul că ar fi fost inutil să o facă (45 %), urmat de suma de bani implicată, considerată ca fiind prea mică (25 %).
  • Dintre cei care au întâmpinat perturbări cu ocazia unei călătorii cu avionul în ultimele 12 luni, 53 % au indicat că linia aeriană a oferit un oarecare ajutor (fie alimente și băuturi, fie zboruri alternative, rambursări, compensații financiare, cazare, etc.) indiferent dacă pasagerii au depus sau nu reclamație. Numai 43 % dintre respondenții care au călătorit cu trenul și 38 % dintre respondenții care au călătorit cu autocarul, vaporul sau feribotul au indicat faptul că societățile de transport au oferit ajutor în cazul unor perturbări.
  • 55 % dintre respondenții care depus reclamație la societatea de transport cu privire la nereguli au declarat că au fost mulțumiți de modul în care a fost tratată reclamația lor, însă numai 37 % dintre cei care s-au confruntat cu nereguli au declarat că au fost mulțumiți de modul în care societatea de transport i-a informat cu privire la procedurile de depunere a reclamațiilor.
  • O mare majoritate (81 %) a celor care la un moment dat au solicitat asistență pentru o persoană cu handicap sau cu mobilitate redusă (adică 8 % dintre respondenți) au declarat că au fost satisfăcuți de reacția societății de transport. Un procent mai mic (60 %) dintre călători s-au declarat satisfăcuți atunci când au recurs la mai multe moduri de transport.

Următoarele etape

Rezultatele sondajului vor fi luate în considerare în cadrul a două proceduri legislative aflate în curs de derulare care vizează drepturile pasagerilor care călătoresc cu trenul și cu avionul, precum și în cadrul evaluărilor drepturilor pasagerilor care călătoresc cu autobuzul sau cu autocarul, a drepturilor pasagerilor care călătoresc cu vaporul sau cu feribotul și a drepturilor pasagerilor care călătoresc cu avionul și care sunt afectați de un handicap sau au mobilitate redusă. Accesibilitatea transportului multimodal pentru acești pasageri, precum și pentru alți călători, va fi, de asemenea, luată în considerare în acest context.

Informații contextuale

Sondajul a fost efectuat între 19 februarie și 4 martie 2019 și a implicat intervievarea a 27 973 de cetățeni din UE.

În UE există legislație care se aplică tuturor modurilor de transport și care vizează protejarea drepturilor pasagerilor și asigurarea faptului că respectarea lor nu se pierde într-o multitudine de norme naționale – acest aspect este unic în lume: pe niciun alt continent nu se oferă pasagerilor o astfel de protecție pentru toate modurile de transport.

Informații suplimentare

Rezultatele complete ale sondajului Eurobarometru privind drepturile pasagerilor.

Informațiile privind drepturile pasagerilor în UE sunt disponibile pe paginile de internet „Europa ta”.

Finanțarea tranziției către o economie verde: Planul de investiții pentru Pactul ecologic european și Mecanismul pentru o tranziție justă
Aer mai curat în 2020: plafonul de 0,5% pentru sulf aplicabil navelor intră în vigoare la nivel mondial