Politica antitrust: Comisia trimite un aviz motivat României pentru netranspunerea Directivei REC+

Politica antitrust: Comisia decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la Estonia și trimite un aviz motivat României pentru netranspunerea Directivei REC+.

Astăzi, 14 iulie, Comisia a decis să trimită Estonia [INFR (2021) 0112] în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene și să emită un aviz motivat României [INFR (2021) 0128] pentru netranspunerea integrală în legislația națională a Directivei REC+ [Directiva (UE) 2019/1]. Directiva REC+ conferă autorităților naționale din domeniul concurenței mijloacele necesare pentru a-și spori eficacitatea în asigurarea respectării normelor antitrust ale UE, oferindu-le garanțiile necesare de independență, precum și resursele și instrumentele adecvate de aplicare a amenzilor și de asigurare a respectării normelor, și anume competențe decizionale, programe eficace de clemență și mecanisme de asistență reciprocă. Statele membre au avut obligația să adopte și să publice măsurile necesare pentru a asigura transpunerea integrală a Directivei REC+ în legislația națională până la 4 februarie 2021.

Până în prezent, Estonia nu a comunicat Comisiei nicio măsură de transpunere, în timp ce România a comunicat doar transpuneri parțiale. În consecință, Comisia a decis să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la Estonia și să trimită un aviz motivat României, care are acum la dispoziție două luni pentru a răspunde și a lua măsurile necesare. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la România. Un comunicat de presă este disponibil online.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Etapele procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

(Pentru informații suplimentare: Arianna Podesta Tel.: +32 2 298 70 24; Sara Simonini Tel.: +32 2