Recunoașterea calificărilor profesionale: Comisia solicită României, Germaniei și Ciprului să respecte normele UE

Recunoașterea calificărilor profesionale: Comisia solicită României, Germaniei și Ciprului să respecte normele UE.

Comisia Europeană a decis să inițieze o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere Germaniei [INFR(2023)4010] și a trimis un aviz motivat Belgiei [INFR(2018)2162], Ciprului [INFR(2018)2165] și României [INFR(2018)2303] pentru transpunerea incorectă a Directivei 2005/36/CE privind calificările profesionale.

Directiva facilitează mobilitatea profesională și recunoașterea calificărilor la nivel transfrontalier. Aceste norme ale UE au un rol esențial în abordarea deficitului de forță de muncă calificată în întreaga UE. Este vorba în special de domeniul asistenței medicale, care a fost afectat în mod deosebit de pandemia de COVID-19, unde normele contribuie la o mai bună realocare a personalului calificat acolo unde este necesar.

În cazul Germaniei, procedura vizează obstacolele din calea recunoașterii calificărilor profesionale ale moașelor. În ceea ce privește Belgia, este vorba despre impunerea unor cerințe lingvistice excesive pentru cadrele didactice care doresc să lucreze în Comunitatea franceză, ceea ce limitează considerabil posibilitatea profesorilor străini de a lucra în Belgia. În ceea ce privește Ciprul, procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor vizează obligația de ședere în Cipru pentru avocații care doresc să își presteze serviciile acolo, chiar dacă cerințele privind reședința sunt interzise în temeiul normelor UE.

În cazul României, procedura se referă la restricția severă impusă medicilor veterinari de a presta temporar servicii dintr-un alt stat membru al UE, întrucât legislația română impune medicilor veterinari să obțină o autorizație prealabilă din partea forului profesional relevant înainte de a li se permite să presteze servicii temporare. Belgia, Germania, Cipru și România au la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate să trimită un aviz motivat Germaniei sau să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la Belgia, Cipru și România.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Etapele procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

(Pentru informații suplimentare: Sonya Gospodinova – Tel.: +32 229 66953; Flore Boutier – Tel.: +32 229 66043)