Reducerea la zero a poluării apei potabile: substanțe chimice care afectează sistemul endocrin pe o nouă listă de supraveghere a poluanților

Apa potabilă din întreaga UE va trebui să fie monitorizată mai îndeaproape în ceea ce privește prezența potențială a doi perturbatori endocrini (beta-estradiol și nonilfenol) de-a lungul întregului lanț de aprovizionare cu apă.

În urma unei decizii de astăzi, 19 ianuarie, a Comisiei, apa potabilă din întreaga UE va trebui să fie monitorizată mai îndeaproape în ceea ce privește prezența potențială a doi perturbatori endocrini (beta-estradiol și nonilfenol) de-a lungul întregului lanț de aprovizionare cu apă.

În conformitate cu normele UE privind apa potabilă în vigoare de anul trecut, Comisia a stabilit astăzi o primă „listă de supraveghere” a compușilor emergenți de monitorizat și abordat, dacă este necesar.

Comisarul pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius, a declarat: „Nu putem face niciun compromis cu privire la standardele de calitate pentru apa noastră de la robinet. Astăzi, punem în aplicare noi norme care nu numai că previn poluanții bine-cunoscuți, dar ne oferă și instrumente pentru a răspunde noilor preocupări. Începem cu două substanțe care sunt perturbatori endocrini și care ne afectează sănătatea, mediul și biodiversitatea.”

Din moment ce lista desupraveghere a fost stabilită, statele membre au acum obligația de a pune în aplicare, până la 12 ianuarie 2023, cerințe de monitorizare de-a lungul întregului lanț de aprovizionare cu apă potabilă și să ia măsuri în cazul în care se depășesc valorile orientative. În timp, dacă apar noi substanțe care sunt susceptibile de a fi prezente în apa potabilă și care ar putea prezenta un risc potențial pentru sănătate – cum ar fi perturbatorii endocrini, produsele farmaceutice sau microplasticele – Comisia le va adăuga pe listă. Acest nou mecanism va contribui la îndeplinirea obiectivelor Strategiei UE privind substanțele chimice și ale Planului de acțiune privind reducerea la zero a poluării, pentru un mediu fără substanțe toxice.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați știrile noastre.

Pactul verde european: Comisia lansează o consultare publică privind materialele plastice de origine biologică, biodegradabile și compostabile
Politica de coeziune a UE: Aproape 385,5 milioane EUR din Fondul de solidaritate al UE pentru 19 țări pentru a face față urgenței sanitare provocate de coronavirus