Săptămâna VET la Liceul Tehnic Buzău – 14-18 octombrie 2019

Carta de mobilitate Erasmus+ în domeniul formării profesionale – VET
În ultimii ani, piaţa muncii a evoluat tot mai rapid, obligând instituţiile cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale să dezvolte noi abordări pentru a ţine pasul cu schimbările produse. Programul Erasmus+ vine în sprijinul acestor organizaţii, încurajându-le să îşi dezvolte şi să-și consolideze strategia de internaţionalizare europeană prin intermediul Cartei de mobilitate în învățământul profesional și tehnic (VET).
Carta VET reprezintă o recunoaştere a capacităţii operaţionale a instituţiilor de a gestiona proiecte de mobilitate de calitate ridicată, precum şi a angajamentului pe termen lung al acestor organizaţii în direcţia îmbunătăţirii continue a activităţilor de mobilitate internaţională.
Anul acesta, Săptămâna VET s-a desfăşurat la Helsinki, în perioada 14-18 octombrie, Finlanda fiind ţara care deţine Preşedinţia Consiliului UE până la sfârşitul lui 2019.
„În România, săptămâna VET reprezintă pentru organizaţiile care deţin Carta, oportunitatea de a conlucra și construi mici reţele şi grupuri, în care să colaboreze la dezvoltarea de evenimente prin care să atragă tinerii către VET şi care să schimbe percepţia românilor asupra învăţământului profesional şi tehnic“,
Evoluţia Cartei VET în România
Din 2015, anul introducerii Cartei VET în programul Erasmus+, şi până în prezent, 21 de instituţii din România au obţinut acreditarea, evoluţia fiind următoarea:
În 2015 au fost depuse 3 aplicaţii şi aprobate 3 proiecte.
În 2016 – 23 aplicaţii depuse, din care 7 proiecte aprobate.
În 2017 – 6 aplicaţii depuse şi 4 proiecte aprobate.
În 2018 – 10 aplicaţii depuse, 7 proiecte aprobate.
În 2019 – 5 aplicaţii depuse.
Liceul Tehnic Buzău a participat cu proiectul Mobilitate VET în Portugalia – baza unei cariere de succes – KA116-EEA5F84A și au obținut acreditarea.
Centrul Europe Direct Buzău partener cu vechime al Liceului a participat joi, 17.10.2019 alături de Inspectoratul Școlar, de antreprenori beneficiari direcți ai proiectului, cadre didactice și reprezentanți ai Asociației Interculturale Amigos de Mobilitate din Portugalia la evenimentul:
THE INTERNATIONAL CONFERENCE OF EDUCAȚIONAL MANAGEMENT DISCOVER YOUR TALENT!
Felicitări conducerii, cadrelor didactice și elevilor Colegiului Tehnic, singura organizație din regiunea noastră care deține Carta VET, pentru cei 1.366.260 euro – totalul fondurilor europene accesate și pentru cei 411 elevi care au efectuat stagii de pregătire practică de 3 săptămâni în Portugalia!
Felicitări celor doua cadre didactice de excepție Anca FOTIN și Robert HARABAGIU pentru implicarea necondiționată in activitățile de mobilitate și celelalte activități ale Liceului !

Teatru Forum despre Viitorul Europei - Liceul Teoretic Alexandru Marghiloman
Teatru Forum despre Viitorul Europei