Siguranța rutieră În 2020 s-a înregistrat o reducere cu 4 000 de cazuri a accidentelor rutiere mortale în UE, rata mortalității fiind la cel mai scăzut nivel din toate timpurile

Comisia Europeană a publicat astăzi, 20 aprilie, cifre provizorii privind accidentele rutiere mortale din anul 2020. Potrivit estimărilor, 18 800 de persoane și-au pierdut viața în urma unui accident rutier în cursul anului trecut, o scădere anuală fără precedent de 17 % față de 2019. Aceasta înseamnă că un număr de 4 000 de vieți au fost cruțate pe drumurile din UE în 2020 în comparație cu anul 2019. Scăderea volumelor de trafic, ca urmare a pandemiei de COVID-19, a avut un impact clar, deși nu poate fi măsurat, asupra numărului de accidente rutiere mortale.

Comisarul pentru transporturi, Adina Vălean, a declarat: „În 2020, pe șoselele europene au fost cu 4000 de victime mai puțin față de anul precedent. Din păcate, România rămâne țara din Uniunea Europeană cu cele mai multe accidente soldate cu victime – 85 la un milion de locuitori. România trebuie să investească masiv și urgent în soluții pentru siguranța rutieră: infrastructură adecvată pentru fiecare tip de mobilitate, programe de educație, reformă legislativă pentru introducerea tuturor principiilor europene în domeniu. Sper ca investițiile în transporturi prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență să aibă o componentă consistentă de siguranță rutieră. România are nevoie de o strategie integrată în această privință, care să lege investițiile în infrastructură de cadrul legislativ’’.

Drumurile din UE sunt de departe cele mai sigure din lume

În cursul deceniului precedent, între 2010 și 2020, numărul deceselor cauzate de accidente rutiere a scăzut cu 36 %, o scădere care nu atinge obiectivul stabilit pentru deceniul respectiv, și anume reducerea cu 50 % a numărului de decese. Cu toate acestea, cu 42 de accidente rutiere mortale la 1 milion de locuitori, UE rămâne continentul cu cele mai sigure drumuri din lume. Cu titlu comparativ, media mondială este de peste 180.

Potrivit cifrelor provizorii, 18 state membre au înregistrat o scădere record a numărului de accidente rutiere mortale în 2020. La nivelul UE, numărul deceselor a scăzut în medie cu 17 % față de 2019, deși reducerea a fost departe de a fi uniformă, cele mai mari scăderi (de 20 % sau mai mult) fiind observate în Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Franța, Croația, Italia, Ungaria, Malta și Slovenia. În schimb, cinci state membre (Estonia, Irlanda, Letonia, Luxemburg și Finlanda) au înregistrat o creștere a numărului de decese, deși numărul acestora tinde să fluctueze de la an la an în țările mici.

Pe o perioadă mai lungă de timp, numărul deceselor pe drumurile europene a scăzut cu 36 % între 2010 și 2020, ceea ce se situează sub obiectivul UE de 50 %. Numai Grecia (54 %) a depășit obiectivul, fiind urmată de Croația (44 %), Spania (44 %), Portugalia (43 %), Italia (42 %) și Slovenia (42 %). În total, nouă state membre au înregistrat scăderi cu 40 % sau mai mult.

Deși evoluția fără precedent constatată în 2020 a determinat anumite schimbări în clasamentul ratelor mortalității pe țări, cele mai sigure drumuri rămân în Suedia (18 /1 milion), în timp ce România (85 /1 milion) a înregistrat cea mai ridicată rată a mortalității în 2020. Media UE a fost de 42 de decese la un milion de locuitori.

Impactul pandemiei e greu de măsurat

Reducerea volumelor de trafic, ca urmare a pandemiei de COVID-19, a avut un impact clar, deși nemăsurabil, asupra numărului de accidente rutiere mortale. Cu toate acestea, datele preliminare arată că în SUA, de exemplu, numărul accidentelor mortale a crescut vertiginos în 2020, în pofida reducerii volumelor de trafic. Într-adevăr, statisticile înregistrate în unele țări ale UE indică, de asemenea, o creștere a comportamentelor mai riscante, în special excesul de viteză, în perioadele de restricții de deplasare a persoanelor.

Impactul pandemiei de COVID-19 asupra mobilității urbane

Mersul cu bicicleta a cunoscut o creștere semnificativă în popularitate și numeroase orașe din întreaga lume au realocat (temporar) spațiu rutier cicliștilor și pietonilor. Această evoluție încurajatoare poate avea un impact pozitiv considerabil asupra calității aerului și a schimbărilor climatice și, în același timp, creează noi provocări în materie de siguranță rutieră.

La nivelul UE, aproximativ 70 % din accidentele rutiere mortale din zonele urbane implică participanți la trafic vulnerabili, printre care se numără pietonii, motocicliștii și bicicliștii. Abordarea siguranței rutiere în mediul urban este, prin urmare, un domeniu-cheie de interes, iar Comisia dorește să se asigure că siguranța rutieră este luată în considerare în toate etapele planificării mobilității urbane. Siguranța rutieră va fi un element important al noii inițiative privind mobilitatea urbană care urmează să fie prezentată de Comisie în cursul acestui an. În acest sens, două capitale europene, Helsinki și Oslo, au marcat o etapă importantă, ajungând la zero decese pentru pietoni și bicicliști în 2019, citând reducerea vitezei ca factor esențial pentru acest progres.

Context

Aceste cifre sunt publicate cu ocazia Conferinței UE privind rezultatele în materie de siguranță rutieră, care reunește factori de decizie, reprezentanți ai societății civile și profesioniști din domeniul siguranței rutiere pentru a evalua situația actuală a siguranței rutiere în UE și pentru a reflecta la cea mai bună modalitate de a lua următorii pași către „Viziunea zero”.

Declarația de la Stockholm (link is external) din februarie 2020 a pregătit terenul pentru un angajament politic global prin Rezoluția Adunării Generale a ONU privind îmbunătățirea siguranței rutiere globale (link is external), care proclamă perioada 2021-2030 ca al doilea deceniu de acțiune pentru siguranța rutieră și definește un nou obiectiv de reducere pentru 2030. În acest sens, UE luase deja inițiativa prin stabilirea unui nou obiectiv de reducere cu 50 % a deceselor – și, pentru prima dată, și a vătămărilor grave – până în 2030. Aceste obiective au fost stabilite în Planul de acțiune al UE pentru siguranța rutieră și în Cadrul de politică al UE privind siguranța rutieră 2021-2030 din 2018 și 2019 ale Comisiei, care definesc, de asemenea, planuri ambițioase în materie de siguranță rutieră în vederea atingerii obiectivului de zero decese cauzate de accidente rutiere până în 2050 („Viziunea zero”). În acest scop, au fost definiți indicatori-cheie de performanță pentru utilizarea drumurilor și acostamentelor în condiții de siguranță; vehicule sigure; utilizarea drumurilor în condiții de siguranță, inclusiv limite de viteză sigure, sobrietate la volan, prevenirea neatenției la volan și utilizarea centurilor de siguranță și a echipamentelor de protecție și îngrijiri medicale rapide și eficace în urma unui accident.

Pentru informații suplimentare

Statistici privind siguranța rutieră pentru 2020: ce se ascunde în spatele cifrelor?

Activitatea Comisiei în domeniul siguranței rutiere și statisticile privind siguranța rutieră în UE și analiza

 Numărul de decese cauzate de accidente rutiere la un milion de locuitori – date provizorii pentru 2020

  2010 2019 2020 variație în % între 2019-2020 variație în % între 2010-2020
UE-27 67 51 42 -17 % -36 %
Belgia 78 56 44 -22 % -40 %
Bulgaria 105 90 67 -26 % -40 %
Cehia 77 58 48 -16 % -35 %
Danemarca 46 34 27 -22 % -39 %
Germania 45 37 33 -11 % -25 %
Estonia 59 39 45 15 % -24 %
Irlanda 47 29 30 6 % -30 %
Grecia 113 64 54 -16 % -54 %
Spania 53 37 29 -21 % -44 %
Franța 64 50 39 -21 % -36 %
Croația 99 73 58 -20 % -44 %
Italia 70 53 40 -25 % -42 %
Cipru 73 59 54 -8 % -20 %
Letonia 103 69 74 7 % -35 %
Lituania 95 67 63 -6 % -41 %
Luxemburg 64 36 42 18 % -19 %
Ungaria 74 62 46 -25 % -39 %
Malta 31 32 21 -31 % -15 %
Țările de Jos 32 34 31 -8 % 1 %
Austria 66 47 38 -19 % -39 %
Polonia 103 77 65 -15 % -37 %
Portugalia 80 63 52 -18 % -43 %
România 117 96 85 -12 % -31 %
Slovenia 67 49 38 -22 % -42 %
Slovacia 69 50 45 -9 % -33 %
Finlanda 51 38 40 4 % -19 %
Suedia 28 22 18 -14 % -29 %
 
Elveția 42 22 26 21 % -31 %
Norvegia 43 20 18 -11 % -54 %
Islanda 25 17 22 33 % 0 %

În 2020, a existat un singur accident rutier soldat cu deces în Liechtenstein (zero decese în 2010 și 2019).
La 15 aprilie, Comunitatea transporturilor a publicat date similare privind decesele în 2020 pentru participanții regionali din Balcanii de Vest (https://www.transport-community.org/wp-content/uploads/2021/04/Annual-Statistics-2020.pdf (link is external)).
Cifrele pentru 2020 se bazează pe date provizorii pentru anumite țări și pot face obiectul unor modificări minore în momentul publicării datelor finale în toamna anului 2021. Variațiile procentuale din tabel sunt calculate pe baza numărului absolut de decese, nu pe baza ratei mortalității la un milion de locuitori.

Comisia salută acordul provizoriu privind Legea europeană a climei
Conferința privind viitorul Europei: lansarea platformei digitale multilingve