Training coordonare EDIC

În perioada 28 mai-01 iunie 2014 s-au desfăşurat la Piatră Neamţ un training şi o întâlnire de coordonare EDIC, ocazie cu care reprezentanţii Centrelor ED din România, alături de Ioana Marchiş – coordonator Reţea, Ileana Racoviceanu – expert relaţii publice şi comunicare ANPCDFP, Ovidiu Nahoi – jurnalist şi Dan Suciu – jurnalist, au tratat teme de interes actual cu deschidere europeană: Erasmus+ (Program, Collaborative partnership), raportare financiară Europe Direct, colaborare cu alte reţele, parteneriate Europe Direct (Entreprise Europe, Camere de Comerţ, Bilioteci Judeţene), cadrul financiar multianual (clarificări concept, mecanism de elaborare, negocieri, instituţii implicate, rezultate, obiective 2014-2020), România şi rezultatele cadrului financiar 2007-2013 (ce s-a vrut, ce s-a obţinut), lecţiile primilor ani de utilizare de fonduri UE (obiective atinse, planificarea regională, nevoile comunităţii), România şi Cadrul financiar 2014-2020 (obiective, schimbări strategice şi alocări specifice), Stadiul defalcărilor financiare pe noul ciclu financiar.