Transport feroviar: Comisia inițiază un studiu de fezabilitate în scopul de a îmbunătăți conectarea rețelelor feroviare din Ucraina și Republica Moldova la cele din UE

Comisia, împreună cu Banca Europeană de Investiții lansează un studiu de prefezabilitate pentru a stabili modalitățile optime de conectare a rețelelor feroviare din Ucraina și Republica Moldova la rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T).

Ecartamentul căilor ferate utilizat în cea mai mare parte a UE este diferit de cel din Europa de Est, ceea ce îngreunează transportul de mărfuri în ambele direcții. O soluție la această problemă ar fi ca ecartamentul feroviar utilizat în UE să fie adoptat și în aceste țări vecine, și anume din Polonia și România în Ucraina și Moldova.

Studiul inițiat astăzi, 21 octombrie, reprezintă o etapă esențială a pregătirii pentru îmbunătățirea conectivității după război între UE, pe de o parte, și Ucraina și Republica Moldova, pe de altă parte.

Comisarul pentru transporturi, Adina Vălean, a declarat: „Acest studiu face parte din măsurile pe termen mediu și lung stabilite în Planul de acțiune privind culoarele de solidaritate și este strâns legat și de propunerea prezentată de Comisie în iulie 2022 privind extinderea TEN-T înspre Ucraina și Republica Moldova. În felul acesta, pregătim terenul pentru soluții pe termen mai lung, ajutând Ucraina să își organizeze schimburile comerciale de după război și eforturile de reconstrucție, scopul imediat fiind mai ales eliminarea decalajului de interoperabilitate de la frontiere”.

Serviciul de consultanță tehnică JASPERS din cadrul Băncii Europene de Investiții (BEI) este responsabil de finalizarea studiului până în mai 2023, în strânsă cooperare cu toate țările în cauză.