Alte rețele de informare și puncte de contact în România

Există numeroase servicii de informare ale Uniunii Europene care funcționează în prezent în statele membre. Fiecare serviciu oferă asistență personalizată într-un anumit domeniu, de la furnizarea de informații generale privind Uniunea Europeană la aspecte specifice, precum găsirea unui loc de muncă, a unui partener de afaceri sau finanțarea unui proiect european.

Informații privind drepturile cetățenilor sunt disponibile la:


Informații privind drepturile consumatorului sunt disponibile la:


Detalii privind ocuparea forței de muncă, pregătirea profesională și oportunitățile de cercetare sau mobilitate pentru lucrători se găsesc în paginile:

 • EURES – rețea europeană a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă
 • Euroguidance(link is external) – rețea europeană a serviciilor de consiliere
 • Eurodesk România(link is external) – parte a rețelei europene Eurodesk(link is external), destinată tinerilor și celor care lucrează cu ei.
 • NARIC(link is external) – platformă pentru recunoașterea calificărilor academice
 • EUROPASS – documentele de acest tip ajută solicitanții de locuri de muncă să își prezinte cu claritate aptitudinile și competențele, făcându-le ușor de înțeles oriunde în Europa
 • EURAXESS – reprezintă un ”ghișeu unic” pentru cercetătorii ce doresc să își desfășoare activitatea oriunde în UE

Informații pentru companii pot fi consultate în paginile:

 • EEN (Enterprise Europe Network) – rețea ce oferă asistență IMM-urilor pentru a utiliza la maximum oportunitățile de afaceri din UE
 • SOLVIT – platformă online ce oferă asistență cetățenilor și firmelor atunci când legislația UE nu este respectată de autoritățile publice
 • Europa ta – secțiunea ”Ghidul întreprinzătorului european” din portalul ”Europa ta” oferă informații legate de înființarea de noi companii, TVA, vânzări în străinătate, personal și angajați, surse de finanțare și contracte de achiziții publice, certificate de mediu și, nu în ultimul rând, cerințe necesare în ce privește produsele.

Informații în domeniul juridic sunt furnizate în următoarele pagini:

 • FIN-NET – rețea pentru rezolvare extrajudiciară a litigiilor cu caracter financiar
 • Avocatul Poporului European sau Ombudsman-ul European –  reprezintă un organism specializat al Uniunii Europene, care efectuează investigaţii pe baza plângerilor împotriva instituţiilor şi organelor acestora
 • OLAF – acest serviciu investighează cazurile de fraudare a bugetului UE, actele de corupție și de culpă profesională gravă la nivelul instituțiilor UE și elaborează politica de combatere a fraudei în numele Comisiei Europene

Informaţii preluate de pe https://ec.europa.eu/romania/services/other-relays_ro – pentru mai multe detalii, vă rugam accesaţi link-ul.

Acest proiect este finanţat cu sprijinul Uniunii Europene şi al Camerei de Comerț și Industrie Buzău. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Uniunii Europene şi nu angajează juridic instituţiile Uniunii Europene. Politică site