Programe de finanțare

Promovarea accesului la finanțare si încurajarea unei culturi antreprenoriale, inclusiv crearea de noi intreprinderi, reprezinta aspectele principale ale noului program de sprijin financiar. Cu un buget de 2,5 miliarde de euro pentru perioada 2014 – 2020, Programul pentru competitivitatea intreprinderilor si pentru IMM-uri, COSME, este un instrument de finantare care continua in mare parte activitățile desfășurate in cadrul actualului program pentru competitivitate si inovare (CIP).

Noul program vizează in special:

 • antreprenorii, mai ales cei de la nivelul IMM-urilor, care vor beneficia de acces mai usor la finantarea afacerii lor,
 • cetatenii care doresc sa desfasoare activitati economice independente si care se confrunta cu dificultati in a infiinta sau dezvolta propria afacere,
 • autoritatile statelor membre, care vor fi mai bine sprijinite in eforturile lor de a elabora si pune in aplicare o reforma eficienta a politicilor de profil.

Programul pentru competitivitatea intreprinderilor si pentru IMM-uri se va concentra asupra instrumentelor financiare si sprijinului destinat internaționalizării intreprinderilor si va fi simplificat pentru a face ca intreprinderile mici sa beneficieze mai usor de el.

Pachetul financiar pentru punerea in aplicare a programului se ridica la 2,5 miliarde EUR, din care 1,4 miliarde EUR sunt alocate instrumentelor financiare. Restul va fi cheltuit pentru finantarea Enterprise Europe Network, cooperarii industriale internationale si educarii in vederea dezvoltarii spiritului antreprenorial.

Mai multe informații:

http://ec.europa.eu/romania/images/30052014_program_cosme.pdf

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1476&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Reunește pentru prima dată în cadrul unui program unic toate fondurile UE destinate cercetării și inovării, concentrându-se mai mult ca niciodată asupra transformării descoperirilor științifice în produse și servicii inovatoare care oferă oportunități de afaceri și îmbunătățesc viața oamenilor. În același timp, programul reduce drastic birocrația, simplificând normele și procedurile pentru a atrage mai mulți cercetători de vârf și o gamă mai largă de întreprinderi inovatoare.

Programul Orizont 2020 va orienta fondurile către trei obiective principale:

– Pentru sprijinirea poziției UE ca lider mondial în domeniul științei se alocă un buget de 24,6 miliarde euro, care include o creștere cu 77 % a fondurilor alocate Consiliului European pentru Cercetare pentru succesele obținute.

– Pentru contribuția la asigurarea primatului industrial în domeniul inovării se alocă un buget de 17,9 miliarde euro care include o investiție majoră de 13,7 miliarde euro în tehnologii cheie, precum și un acces sporit la capital și sprijin pentru IMM-uri.

– Se vor aloca fonduri de 31,7 miliarde euro pentru abordarea principalelor preocupări comune tuturor europenilor, împărțite în șase teme-cheie: sănătatea, schimbările demografice și bunăstarea; securitatea alimentară, agricultura durabilă, cercetarea în domeniul marin și maritim și bio-economia; sursele de energie sigure, ecologice și eficiente; mijloacele de transport inteligente, ecologice și integrate; combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor și materiile prime, precum și societățile sigure, inovatoare și inclusive.

Orizont 2020 este un pilon esențial al inițiativei emblematice „O Uniune a inovării”, a strategiei Europa 2020, care vizează creșterea competitivității Europei la nivel global.

Programul va continua promovarea cooperării internaționale, pentru a consolida excelența și atractivitatea UE în domeniul cercetării, pentru a găsi soluții comune la provocările globale și pentru a sprijini politicile externe ale UE.

Mai multe informații: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/

Noul program al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020 își propune să încurajeze dezvoltarea competențelor și a capacității de inserție profesională și să ofere noi oportunități de educație, formare și stagii pentru tineri. Programul se va derula pe o perioadă de șapte ani și va beneficia de un buget total de 14,7 miliarde de euro. Această cifră este cu 40% mai mare decât actualul nivel al cheltuielilor și reflectă angajamentul UE de a investi în aceste domenii.

Erasmus+ finanțează parteneriate transnaționale între organizații și instituții de învățământ, formare și tineret, cu scopul de a stimula cooperarea și de a construi o punte între mediul educațional și cel profesional, care să faciliteze acoperirea deficitului de competențe cu care ne confruntăm astăzi în Europa.

De asemenea, susține eforturile de modernizare a sistemelor de învățământ, formare profesională și tineret depuse la nivel național. În domeniul sportului, programul va finanța activități accesibile publicului larg și proiecte transfrontaliere destinate în special combaterii trucării meciurilor, dopajului, violenței și rasismului.

Erasmus+ reunește șapte programe ale UE în domeniul educației, formării și tineretului și va susține, pentru prima dată, sportul. Fiind un program integrat, Erasmus+ oferă mai multe posibilități de cooperare între sectoarele educației, formării, tineretului și sportului.

Mai multe informații: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/index_ro.htm

UE oferă finanţare pentru o gamă largă de proiecte şi programe din diverse domenii de acţiune.

Mecanismul de finanţare al UE este complex. Există multe tipuri de programe gestionate de organisme diferite. Peste 76 % din bugetul UE este gestionat de statele membre, inclusiv fondurile structurale, care servesc la finanţarea politicii regionale şi a programelor sociale şi de formare profesională, precum şi a agriculturii (inclusiv sprijinul pentru agricultori).

Fonduri structurale

PROGRAME OPERAȚIONALE

Pentru prima oară în programele de cercetare ale Uniunii Europene, PC7 poate susţine proiectele de cercetare ale cercetătorilor individuali/echipelor prin programele conduse de investigatori ale noului Consiliu European al Cercetării (vizitaţi http://erc.europa.eu/).

Programele-cadru pentru cercetare au două obiective strategice principale:

 • de a întări baza ştiinţifică şi tehnologică a industriei europene;
 • de a încuraja competitivitatea sa la nivel internaţional, promovând în acelaşi timp cercetarea în sprijinul politicilor UE.

Pentru informații suplimentare, vizitați:

http://ec.europa.eu/research/fp7/understanding/fp7inbrief/what-is_ro.html

Cum este structurat PC7?

Programele specifice formează cele cinci blocuri majore ale PC7: cooperare, idei, oameni, capacități, cercetare nucleară.

În toate statele membre ale UE, în ţările asociate cu PC7 şi în alte câteva ţări, au fost constituite Puncte Naţionale de Contact („PNC-uri”) pentru a oferi informaţii personalizate şi ajutor cercetătorilor şi organizaţiilor care intenţionează să participe.

Lista punctelor naționale de contact:

http://www.cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html

Este programul Uniunii Europene  care susține activitățile de învățare nonformală pentru tineri, prin finanțarea de proiecte.

Programul, cu finanțare de la Comisia Europeană, vizează promovarea cetățeniei active în rândul tinerilor, dezvoltarea sentimentelor de solidaritate și toleranță, sprijinirea înțelegerii reciproce între tinerii din diferite țări, promovarea cooperării europene și contribuția la îmbunătățirea calității sistemelor de susținere a activității de tineret.

Obiectivele generale expuse în baza legală a programului Tineret în Acțiune sunt următoarele:

• Să promoveze cetățenia activă a tinerilor în general și cetățenia europeană a acestora în special;

• Să dezvolte solidaritatea  și să promoveze toleranța între tineri, în special pentru a consolida coeziunea socială în Uniunea Europeană;

• Să cultive înțelegerea reciprocă între tinerii din diferite țări;

• Să contribuie la dezvoltarea calității sistemelor de susținere a activităților de tineret și a capacităților organizațiilor societății civile în domeniul tineretului;

• Să promoveze cooperarea europeană în domeniul tineretului.

Prioritățile programului sunt:

–   Cetățenia europeană

–   Participarea tinerilor

–   Diversitate culturală

–   Includerea tinerilor cu oportunități reduse

Informații despre program:

http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/overview_en.htm

Programul Tineret în Acțiune este gestionat în România de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP).

Mai multe informații găsiți la: www.anpcdefp.ro

Pentru a-și atinge obiectivele, Programul Tineret în Acțiune are în vedere cinci Acțiuni operaționale.

Acțiunea 1 – Tineri pentru Europa Susține următoarele sub-Acțiuni:

 • 1.1 – Schimburi de Tineri
 • 1.2 – Inițiative ale Tinerilor
 • 1.3 – Proiecte pentru Democrație Participativă
 • Rețele Tematice

Acțiunea 2 – Serviciul European de Voluntariat

Acțiunea 3 – Tinerii în Lume

 • 3.1 – Cooperare cu țările Partenere din Vecinătatea Uniunii Europene
 • 3.2 – Cooperare cu Alte țări Partenere din Lume

Acțiunea 4 – Sisteme de Susținere a Tinerilor

 • 4.1 – Susținerea organismelor active la nivel european în domeniul tineretului
 • 4.2 – Susținerea Forumului European de Tineret
 • 4.3 – Proiecte de formare și rețele pentru cei activi în domeniul tineretului și în organizații de tineret
 • 4.4 – Proiecte care încurajează inovarea și calitatea
 • 4.5 – Activități de informare a tinerilor și a celor activi în domeniul tineretului și în organizații de tineret
 • 4.6 – Parteneriate
 • 4.7 – Susținere pentru structurile Programului
 • 4.8 – Acțiuni de valorizare a Programului

Acțiunea 5 – Susținere pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului

 • 5.1 – Întâlniri ale tinerilor 9i responsabililor cu politicile de tineret
 • 5.2 – Susținere pentru activități care facilitează o mai bună cunoaștere a domeniului tineretului
 • 5.3 – Cooperarea cu organizații internaționale

Informații despre acțiunile Tineret în Acțiune găsiți pe site-ul programului:

http://www.tinact.ro/

Informații suplimentare:

Ghidul programului „Tineret în acțiune”:

http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc443_en.htm

Site-ul de tineret al UE: http://ec.europa.eu/youth

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură:

http://eacea.ec.europa.eu/youth

Biroul de asistență pentru tineret: youthhelpdesk@ec.europa.eu

Uniunea Europeană sprijină o gamă largă de activități din domeniul învățământului, al formării, al culturii, al cercetării și al tineretului. De asemenea, Uniunea Europeană este în contact cu un număr semnificativ de cetăţeni direct prin intermediul programelor sale de educaţie şi formare profesională.

Obiectivul general al Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii este de a contribui la dezvoltarea Comunităţii ca o societate avansată bazată pe cunoaştere, în conformitate cu obiectivele Strategiei de la Lisabona. Prin susţinerea şi completarea acţiunilor de către statele membre, programul are ca obiectiv favorizarea schimburilor reciproce, cooperarea şi mobilitatea între sistemele de educaţie şi de formare din cadrul Comunităţii, astfel încât acestea să devină un model de calitate la nivel mondial.

Acest program permite persoanelor aflate în orice stadiu al vieții să urmărească oportunități de învățare stimulatoare în întreaga Europă.

Mai multe informații:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/index_en.htm

Există patru sub-programe care finanțează proiecte la diferite niveluri de educație și formare:

La aceste patru sub-programe se adaugă un program transversal, pentru a asigura obținerea de către acestea a rezultatelor optime; programul sprijină cooperarea în domeniul stabilirii politicii, limbile străine, tehnologiile informației și comunicării, precum și diseminarea și exploatarea eficace a rezultatelor proiectelor.

Programul Jean Monnet stimulează predarea, reflecția și dezbaterea privind procesul de integrare europeană în instituții de învățământ superior din toată lumea. În fiecare an, se emite un apel general pentru propuneri privind programul de învățare pe tot parcursul vieții.

Mai multe informații:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc88_en.htm

http://eacea.ec.europa.eu/llp/jean_monnet/jean_monnet_en.php

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale:

http://www.anpcdefp.ro/

http://www.llp-ro.ro/

Este un program comunitar derulat de Direcţia Generală Comunicare din cadrul Comisiei Europene, care îşi propune să promoveze cetăţenia europeană activă prin implicarea societăţii civile în construirea unei Europe unite, bazată pe valori istorice şi rememorarea unui trecut comun, pe aprofundarea dialogului intercultural şi pe concepte precum toleranţa, solidaritatea, democraţia, egalitatea de şanse şi înţelegerea reciprocă.

Obiectivul general al Programului este acela de a acorda tuturor cetăţenilor europeni posibilitatea de a se cunoaşte, de a interacţiona şi de a se implica în proiecte comune, în vederea consolidării ideii de apartenenţă la spaţiul comunitar.

Punctul Europa pentru cetăţeni (PEC) este găzduit de Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii şi are rolul de:

 • a pune la dispoziţia posibililor beneficiari informaţii despre Program si liniile de finanţare;
 • a furniza posibililor beneficiari informaţii exacte privind termenele pentru aplicaţii;
 • a oferi, la cerere, îndrumări pentru întocmirea corectă şi completă a dosarului proiectului, potrivit cerinţelor finanţatorului (Comisia Europeană);
 • a oferi soluţii pentru găsirea de parteneri din alte ţări europene care s-ar putea asocia la realizarea unui proiect.

Acțiunile programului:

Acţiunea 1 – Cetăţeni activi pentru Europa

Acţiunea 2 – Societatea civilă activă in Europa

Acţiunea 3 – Impreună pentru Europa

Acţiunea 4 – Memoria europeană activă

Pentru mai multe informații, vizitați:

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

http://www.europapentrucetateni.eu/

Acest program sprijină în fiecare an 300 de proiecte noi de film european. Jumătate din filmele europene care rulează în cinematografe apar cu sprijinul acestui program.

Sectorul audiovizual european are un rol important în conturarea cetăţeniei europene deoarece este unul dintre principalii vectori de transmitere a valorilor europene către cetăţenii europeni şi în special către tineri.

Obiectivele programului MEDIA sunt:

 • păstrarea şi sporirea diversităţii culturale şi lingvistice şi a moştenirii cinematografice şi audiovizuale, garantarea accesului publicului european la această moştenire şi promovarea dialogului intercultural;
 • creşterea distribuţiei şi a circulaţiei creaţiilor audiovizuale în interiorul şi în afara Uniunii Europene, inclusiv printr-o cooperare mai puternică între actori;
 • întărirea competitivităţii sectorului audiovizual european în cadrul unei pieţe europene competitive şi deschise, favorabile creării locurilor de muncă, inclusiv prin promovarea legăturilor dintre profesioniştii din domeniul audiovizual.

Pentru atingerea acestor obiective, programul va sprijini:

 • creşterea numărului producţiilor audiovizuale: dobândirea şi perfecţionarea aptitudinilor în domeniul audiovizual şi dezvoltarea creaţiilor audiovizuale europene;
 • distribuirea şi promovarea operelor audiovizuale europene;
 • proiecte pilot care să asigure adaptarea acestui program la cerinţele pieţei.

Mai multe informații:

http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm

http://www.media-romania.eu/

Programul MEDIA Mundus este un program european care vizează promovarea cooperării în domeniul audiovizual între profesioniştii europeni şi omologii lor din ţări terţe. El contribuie la realizarea obiectivelor de la Lisabona şi joacă un rol crucial în promovarea diversităţii şi pluralismului cultural.

Programul Europa creativă (2014-2020) este cadrul de finanțare comunitară ce va continua actualele programe Cultura (2007-2013), Media (2007-2013) și Media Mundus.

Mai multe informații:

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm

http://www.cultura2007.ro/cultura2007-ro_doc_129_programul-europa-creativa-2014-2020_pg_0.htm

Acest program sprijină cooperarea culturală la nivel european, prin promovarea mobilităţii persoanelor care activează în sectorul cultural, încurajarea circulaţiei operelor şi produselor artistice şi culturale şi promovarea dialogului intercultural.

Programul este gestionat de Direcția Generală pentru Educație și Cultură a Comisiei Europene împreună cu Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură. La nivel naţional, punctele de contact cultural din toate ţările participante sunt responsabile de promovarea Programului şi de facilitarea accesului operatorilor culturali la acesta.

Programul sprijină cu precădere:

 • proiectele culturale
 • organizaţiile active la nivel european în domeniul culturii (granturi operaţionale)
 • activităţile de analiză, colectarea şi difuzarea informaţiilor, precum şi optimizarea impactului proiectelor din domeniul cooperării culturale

Pe lângă aceste componente, programul mai finanţează şi:

 • decernarea de premii de excelență în domeniile patrimoniului cultural, arhitecturii, literaturii şi muzicii
 • Capitalele Europene ale Culturii
 • cooperarea Uniunii Europene cu organizaţii internaţionale, precum UNESCO, ONU – Alianţa Civilizaţiilor sau Consiliul Europei
 • acţiuni speciale, cum ar fi Proiectul pilot pentru mobilitatea artiştilor
 • punctele de contact cultural din toate cele 37 de ţări participante

Componentele programului:

 1. Sprijinirea proiectelor culturale
 2. Sprijinirea organizaţiilor active la nivel european în domeniul culturii
 3. Sprijinirea activităţilor de analiză, colectării şi difuzării informaţiilor, precum şi optimizării impactului proiectelor din domeniul cooperării culturale

Mai multe informații:

Portalul pentru programe culturale:

http://www.eurocult.ro/

Ghidul Programului: http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/documents/2010/may/RO.pdf

Punctul de Contact Cultural (PCC):

http://www.cultura2007.ro/cultura2007-ro_doc_2_despre-noi_pg_0.htm#cinesuntem

Acțiunile Programului

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/culture-programme-%282007-2013%29_en.htm

Comisia Europeană – Direcţia Generală Educaţie şi Cultură

http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură

http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Programul Europa Creativă (2014-2020) este cadrul de finanțare comunitară ce va continua actualele programe Cultura (2007-2013), Media (2007-2013) și Media Mundus.  Programul va avea trei componente distincte: Media, Cultura și o componentă transectorială dedicată garantării creditelor bancare pentru sectoarele culturale și creative și cooperării în domeniul politicilor culturale.

Mai multe informații:

http://www.cultura2007.ro/cultura2007-ro_doc_129_programul-europa-creativa-2014-2020_pg_0.htm

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/