Centrul  Europe Direct Buzău este găzduit de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău și face parte din Rețeaua Centrelor Europe Direct  existentă la nivelul Uniunii Europene.

Centrele  Europe Direct  reprezintă un punct de contact local pentru toate instituţiile Uniunii Europene, cooperează cu alţi parteneri de formare activi, completează şi susţin activitatea Reprezentanţei Comisiei Europene şi a Biroului de Informare al Parlamentului European la nivel local şi regional. Întreaga reţea a Centrelor  Europe Direct este administrată de Comisia Europeană.

Misiunea Centrelor  Europe Direct este să informeze cetăţenii europeni la nivel local şi regional și să promoveze o cetăţenie participativă prin intermediul diferitelor instrumente de comunicare (website, mijloace de comunicare socială, publicaţii,  etc…)

În calitatea lor de prim punct de acces la Uniunea Europeană pentru cetăţeni, Centrele constituie un element-cheie al conceptului de „ghişeu unic”, furnizând informaţii despre Uniunea Europeană și  stimulând dezbateri prin organizarea de conferinţe şi evenimente.

Ce obiective avem?

Obiectivul general al Centrului  Europe Direct Buzău este de a stabili legături cu publicul la nivel local și regional, de a oferi un acces facil tuturor cetăţenilor, atât din zonele urbane cât şi din cele rurale ale judeţului Buzău, la informaţii cu privire la activitatea şi dezideratele organismelor europene prin promovarea şi susţinerea conceptului de cetăţenie europeană activă şi a instituţiilor europene, cu privire la modalitatea în care sunt percepute acţiunile şi activităţile lor de către cetăţeni.

Prin activităţile pe care le desfăşoară, Centrul Europe Direct Buzău îşi propune atingerea următoarelor obiective specifice:

  • Completarea și sprijinirea activităţilor de informare/comunicare ale Reprezentanței Comisiei Europene în România, ale Birourilor de informare ale Parlamentului European și ale altor instituții și organisme ale Uniunii Europene, la nivel local/regional în vederea comunicării pe teme europene;
  • Stimularea dezbaterii publice privind valorile Uniunii Europene în relaţie directă cu valorile româneşti prin construirea unui mediu constant de comunicare;
  • Aducerea informaţiei europene mai aproape de casele oamenilor adaptând-o nevoilor lor specifice (copii, tineri, populaţie rurală, grupuri țintă vulnerabile, etc.);
  • Creşterea transparenţei acţiunilor Uniunii Europene în judeţul Buzău;
  • Creşterea gradului de cunoaştere a legislaţiei la nivel european de către cetăţenii din judeţul Buzău şi promovarea la nivel local a conceptului de cetăţenie europeană activă;
  • Furnizarea de informaţii, recomandări, asistenţă şi răspunsuri la întrebările legate de programele şi oportunităţile de finanţare ale Uniunii Europene;
  • Organizarea de evenimente care să răspundă nevoilor de cunoaştere ale comunităţii locale cu privire la Uniunea Europeană utilizând diverse instrumente de comunicare;
  • Comunicarea către instituţiile Uniunii Europene a reacţiilor cetăţenilor judeţului Buzău sub forma unor întrebări, opinii şi sugestii, astfel încât Comisia Europeană să aibă posibilitatea de a îmbunătăţii transmiterea de informaţii exacte şi adaptate necesităţilor locale;
  • Sprijinirea dialogurilor cu cetăţenii în cooperare cu Reprezentanţa Comisiei Europene;
  • Creșterea gradului de încredere în Uniunea Europeană și instituțiile ei.

Echipa EUROPE DIRECT Buzău

Felicia VÎJDEA

Manager

Anca DAMIAN

Coordonator executiv

Marius PARFENE

Consilier comunicare

Nicoleta DINU

Responsabil financiar