Reprezentanța Comisiei Europene în România

Reprezentanţa Comisiei Europene în România funcţionează sub directa coordonare a Direcţiei Generale pentru Comunicare şi asigură un flux eficient de informaţii între aceasta şi cetăţenii şi autorităţile României.

Viziunea Reprezentanței Comisiei Europene  este aceea a unei Românii europene atât prin calitatea sa de stat membru, cât şi prin implicarea activă a cetăţenilor săi în construcţia europeană.

Misiunea Reprezentanţei Comisiei Europene în România este de a contribui la o cât mai bună înţelegere a Uniunii Europene, a scopurilor, valorilor şi politicilor acesteia, aducând informaţia europeană cât mai aproape de cetăţeni, într-o formă adaptată nevoilor lor specifice.

Reprezentanţa Comisiei Europene în România are patru departamente:

Departamentul Presă

Departamentul Presă exprimă poziţia Comisiei Europene în relaţiile cu media, oferă informaţii jurnaliştilor şi promovează politicile şi activităţile Comisiei. Organizăm evenimente de presă şi vizite pentru jurnalişti, asigurând o bună acoperire în mass media a temelor europene de interes. Totodată, urmărim reflectarea acestora în presa scrisă, audiovizuală şi online.

Departamentul Politic

Departamentul Politic analizează evoluţiile politice, economice şi sociale din România, precum şi modul în care activităţile Uniunii sunt reflectate în opinia publică românească. Un element important al activităţii noastre este menţinerea contactelor cu reprezentanţii mediului politic şi economic românesc, precum şi cu societatea civilă.

Departamentul Comunicare

Departamentul Comunicare promovează campaniile de informare şi priorităţile de comunicare ale Uniunii în România, ţinând cont de specificul naţional şi local. Partenerii noştri în dialogul cu cetăţenii români sunt cele trei reţele de informare Europe Direct, Centrele Europene de Documentare şi Team Europe, a căror activitate o coordonăm.

Departamentul Administrativ

Departamentul Administrativ oferă asistenţa logistică şi resursele necesare bunei desfăşurări a activităţilor Reprezentanţei. În munca noastră de comunicare, lucrăm îndeaproape cu Biroul de Informare al Parlamentului European, precum şi cu autorităţile române relevante de la nivel central şi local.

Antena Direcţiei Generale Traduceri contribuie la o bună informare a cetăţenilor cu privire la politicile şi acţiunile Uniunii Europene, prin traducerea comunicatelor de presă şi a buletinelor de informaţii şi adaptarea acestora la contextul local. De asemenea, Antena are ca misiune promovarea activităţii DG Traduceri şi a meseriei de traducător prin stabilirea de contacte cu publicul interesat (licee, universităţi cu programe de traducere), acordarea de sprijin pentru desfăşurarea concursului de traduceri Juvenes Translatores, etc.

Acest proiect este finanţat cu sprijinul Uniunii Europene şi al Camerei de Comerț și Industrie Buzău. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Uniunii Europene şi nu angajează juridic instituţiile Uniunii Europene. Politică site