Scurt istoric al relaţiilor dintre România şi Uniunea Europeană

Uniunea Europeană și România

 • 2019

  Ianuarie-iunie – România va prelua, pentru prima dată, Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.

 • 2014

  22-25 mai – alegeri pentru Parlamentul European. Delegația română include 32 de membri, cu unul mai puțin decât în precedenta legislatură. Jumătate dintre europarlamentari fac parte din grupul PSE.

  1 ianuarie – finalul perioadei de tranziție în ce privește restricțiile de acces pe piața muncii din UE pentru lucrătorii din România

 • 2009

  4-7 iunie – primele alegeri pentru Parlamentul European la care România participă în calitate de stat membru. Sunt aleși 33 de europarlamentari, peste două treimi din el făcând parte din PPE (Partidul Popular European) și PSE (Partidul Social-Democrat European).

 • 2007

  1 ianuarie – România devine Stat Membru al Uniunii Europene. Tratatul de aderare prevede că, dacă există deficienţe grave în transpunerea şi punerea în aplicare a acquis-ului în domeniile economic, piaţa internă şi, respectiv, justiţie şi afaceri interne, pot fi adoptate măsuri de salvgardare într-un termen de până la trei ani de la data aderării. Aderarea României a fost insoţită şi de o serie de măsuri de acompaniere specifice, instituite pentru a preveni sau pentru a remedia deficienţele în domeniile siguranţei alimentelor, fondurilor agricole, reformei sistemului judiciar şi luptei impotriva corupţiei. Pentru ultimele două componente a fost stabilit un mecanism de cooperare şi verificare cu scopul de a îmbunătăţi funcţionarea sistemului legislativ, administrativ şi judiciar şi de a remedia deficienţele grave în lupta împotriva corupţiei.

 • 2005

  13 aprilie – Parlamentul European dă undă verde aderării României şi Bulgariei la Uniunea Europeană

  25 aprilie – în cadrul unei ceremonii oficiale, desfăşurate la Abaţia de Neumunster din Luxemburg, Preşedintele României, Traian Băsescu, semnează Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană

 • 2004

  17 decembrie – la Consiliul European de la Bruxelles, România primeşte confirmarea politică a încheierii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană

 • 2003

  26 martie – Comisia Europeană prezintă ediţia revizuită a Parteneriatului de Aderare cu România

 • 2002

  13 noiembrie – Comisia adoptă o “Foaie de parcurs” pentru România și Bulgaria

  20 noiembrie – Parlamentul European ia în considerare data de 1 ianuarie 2007 ca dată ţintă pentru aderarea României la Uniunea Europeană

  12-13 decembrie – Consiliul European de la Copenhaga decide asupra aderării a 10 noi state membre şi adoptă foile de parcurs pentru România şi Bulgaria

 • 2000

  Februarie – in cadrul reuniunii Consiliului UE pentru Afaceri Generale, dedicată lansării Conferinţei Interguvernamentale, are loc deschiderea oficială a negocierilor de aderare a României

 • 1999

  Iunie – România adoptă Planul National de Aderare la Uniunea Europeană

  Decembrie – la Helsinki, Consiliul European decide începerea negocierilor cu şase ţări candidate, printre care şi România

 • 1998

  Noiembrie – Comisia Europeană publică primul Raport de Ţară privind procesul de aderare a României la Uniunea Europeană

 • 1997

  Iulie – Comisia Europeană adoptă Agenda 2000, care include Opinia asupra cererii de aderare a României la Uniunea Europeană

 • 1995

  1 februarie – intră în vigoare Acordul European

  Iunie – România depune cererea de aderare la Uniunea Europeană

 • 1993

  1 februarie – Romania semneaza Acordul European (Acordul european instituie o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi Statele Membre ale acestora, pe de altă parte)

Acest proiect este finanţat cu sprijinul Uniunii Europene şi al Camerei de Comerț și Industrie Buzău. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Uniunii Europene şi nu angajează juridic instituţiile Uniunii Europene. Politică site