Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, de utilitate publică, cu caracter autonom, având drept scop promovarea comerţului, industriei, agriculturii şi serviciilor pe plan intern şi extern şi sprijinirea comercianţilor români în raporturile cu autorităţile  şi cu organismele specializate din ţară şi din străinătate.

În climatul economic general, caracteristic perioadei de tranziţie spre economia de piaţă, activitatea Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzăua devenit un catalizator esenţial pentru dezvoltarea economică, mai ales la nivel microeconomic, respectiv al agenţilor economici.

Prin natura activităţilor pe care le desfăşoară, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău a dobândit un rol important în procesul creşterii economice, având atribuţii decisive în extinderea activităţilor de producţie, agricultură, servicii şi comerţ intern şi extern, atât la nivel zonal, cât şi naţional şi internaţional.

CCIA Buzău reprezintă unul din organismele care şi – au asumat rolul de promotor şi susţinător al economiei de piaţă. Constituită din iniţiativa comercianţilor şi industriaşilor ca o necesitate confirmată, ea apără şi promovează interesele comunităţii de afaceri.

Lucrând direct cu agenţii economici, una din dimensiunile cele mai importante  ale activităţii sale se plasează în universul microeconomic, ceea ce le permite să fie în contact permanent cu problemele economiei şi să promoveze acţiuni şi măsuri de constituire şi dezvoltare a economiei de piaţă. Camera contribuie decisiv în procesul creşterii economice prin obiectivele majore pe care le urmăreşte şi pentru realizarea cărora activează cu consecvenţă, respectiv dezvoltarea mediului de afaceri, atragerea investiţiilor străine, căutarea de parteneri străini, realizarea de parteneriate economice, restructurarea economiei, formarea comportamentului managerial şi civic specific economiei de piaţă.Camera funcţionează ca o organizaţie reprezentativă şi consultativă pentru agenţii economici din teritoriu, asigură legături cu organisme similare străine, organizează misiuni economice, studii de prospectarea pieţei, acordă sprijin în localizarea şi contactarea de potenţiali parteneri, firme sau organizaţii de profil din ţară şi din străinătate, organizează cursuri de instruire şi perfecţionare pentru agenţii economici.

Prin contractele de colaborare şi relaţiile amiabile pe care le are cu mass – media locale, CCIA realizează mediatizarea activităţilor pe care le desfăşoară, activităţi menite să vină în sprijinul agenţilor economici. Tot în sprijinul lor, pentru o integrare rapidă în economia de piaţă, Camera vine în întâmpinare prin activităţile pe care le organizează pe linie de pregătire profesională.

Senzor sensibil al mediului economic local, CCIA Buzău susţine efectiv interesele operatorilor economici, şi în mod deosebit pe cele ale membrilor săi, cărora le oferă gratuit o gamă diversificată de servicii specializate.

Acest proiect este finanţat cu sprijinul Uniunii Europene şi al Camerei de Comerț și Industrie Buzău. Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Uniunii Europene şi nu angajează juridic instituţiile Uniunii Europene. Politică site