Comisia solicită României și altor 6 state membre să își îndeplinească obligațiile în ceea ce privește clădirile eficiente din punct de vedere energetic

Comisia solicită României, Bulgariei, Greciei, Lituaniei, Maltei, Portugaliei și Sloveniei să își îndeplinească obligațiile în ceea ce privește clădirile eficiente din punct de vedere energetic.

Comisia Europeană a decis să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unor scrisori de punere în întârziere Bulgariei [INFR(2024)2083], Greciei [INFR(2024)2079], Lituaniei [INFR(2024)2082], Maltei [INFR(2024)2081], Portugaliei [INFR(2024)2077], României [INFR(2024)2078] și Sloveniei [INFR(2024)2080] pentru a le reaminti obligațiile legate de comunicarea către Comisia a celui de al treilea raport privind nivelurile optime din punctul de vedere al costurilor, în conformitate cu normele UE privind performanța energetică a clădirilor (Directiva 2010/31/UE).

Statele membre trebuie să stabilească cerințe minime în materie de performanță energetică pentru clădiri, în vederea realizării combinației optime între investiții și economii, cunoscute și sub denumirea de „niveluri optime din punctul de vedere al costurilor”. Calcularea nivelurilor optime din punctul de vedere al costurilor este esențială pentru ca statele membre să poată exploata întregul potențial de eficiență energetică și de energie din surse regenerabile al stocului de clădiri naționale și pentru ca cetățenii și întreprinderile să nu cheltuiască mai mult decât este necesar pentru îmbunătățirile în materie de eficiență aduse locuințelor și birourilor lor.

Prin urmare, Comisia trimite scrisori de punere în întârziere statelor membre în cauză, care au la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele identificate de Comisie. Dacă nu primește un răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Etapele procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.