Comisia solicită unui număr de 18 state membre să se conformeze Regulamentului privind guvernanța datelor

Comisia solicită unui număr de 18 state membre să se conformeze Regulamentului privind guvernanța datelor.29

Ieri, 23 mai, Comisia Europeană a decis să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere unui număr de 18 state membre – Belgia [INFR(2024)2055], Cehia [INFR(2024)2057], Germania [INFR(2024)2060], Estonia [INFR(2024)2058], Grecia [INFR(2024)2061], Franța [INFR(2024)2059], Italia [INFR(2024)2062], Cipru [INFR(2024)2056], Letonia [INFR(2024)2064], Luxemburg [INFR(2024)2063], Malta [INFR(2024)2065], Austria [INFR(2024)2054], Polonia [INFR(2024)2066], Portugalia [INFR(2024)2067], România [INFR(2024)2068], Slovenia [INFR(2024)2070], Slovacia [INFR(2024)2071] și Suedia [INFR(2024)2069] – pentru că nu au desemnat autoritățile responsabile cu punerea în aplicare a Regulamentului privind guvernanța datelor sau nu au demonstrat că autoritățile respective sunt abilitate să îndeplinească sarcinile prevăzute de regulament. Regulamentul privind guvernanța datelor facilitează schimbul de date între sectoare și între țările UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Acesta va spori încrederea în schimbul de date prin stabilirea unor norme pentru neutralitatea intermediarilor de date care conectează persoanele fizice și întreprinderile cu utilizatorii de date. Activitățile de intermediere de date trebuie să fie strict independente de orice alte servicii pe care aceștia le furnizează, să fie înregistrate și să poată fi identificate printr-un logo comun al UE. Regulamentul va facilita, de asemenea, reutilizarea anumitor date deținute de sectorul public și va stimula schimbul voluntar de date. Altruismul în materie de date le permite cetățenilor să își dea consimțământul pentru a pune la dispoziție datele pe care le generează pentru binele comun, de exemplu pentru proiecte de cercetare medicală. Organizațiile de promovare a altruismului în materie de date pot decide să fie incluse într-un registru public și să utilizeze logoul comun al UE. Acestea trebuie să fie organizații fără scop lucrativ, să îndeplinească cerințele de transparență și să ofere garanții specifice pentru a proteja drepturile și interesele cetățenilor și ale întreprinderilor care decid să își partajeze datele. Regulamentul este aplicabil de la 24 septembrie 2023, autoritățile responsabile având sarcina de a înregistra organizațiile de promovare a altruismului în materie de date și de a monitoriza conformitatea furnizorilor de servicii de intermediere de date.

Prin urmare, Comisia trimite o scrisoare de punere în întârziere celor 18 state membre în cauză, care au la dispoziție 2 luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele semnalate de Comisie. Dacă nu primește un răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Etapele procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.24