Serviciile Comisiei și ERGA intră într-un parteneriat pentru a sprijini aplicarea Regulamentului privind serviciile digitale

Serviciile Comisiei și ERGA intră într-un parteneriat pentru a sprijini aplicarea Regulamentului privind serviciile digitale.

Serviciile Comisiei care sunt responsabile cu asigurarea respectării Regulamentului privind serviciile digitale (RSD) și Grupul autorităților europene de reglementare pentru serviciile mass-media audiovizuale (ERGA) au convenit să își structureze cooperarea în curs pentru a sprijini activitățile de supraveghere și de asigurare a respectării legislației ale Comisiei în temeiul RSD. Cooperarea se va axa pe supravegherea platformelor și a motoarelor de căutare online foarte mari desemnate.

Expertiza ERGA, care reunește autoritățile naționale de reglementare în domeniul mass-mediei în temeiul Directivei serviciilor mass-media audiovizuale, este o sursă valoroasă de informații pentru activitatea zilnică a Comisiei ca autoritate de reglementare a platformelor și motoarelor de căutare online foarte mari. ERGA va acționa ca facilitator pentru colectarea de informații relevante la nivel național și pentru elaborarea de rapoarte privind aspecte legate, printre altele, de pluralismul mass-mediei, de dezinformare și de protecția minorilor. Cooperarea cu ERGA va sprijini identificarea și evaluarea de către Comisie a riscurilor sistemice în aceste domenii.

Dezvoltarea expertizei și a capacității prin cooperarea cu ERGA va ajuta de asemenea Comitetul european pentru servicii digitale, care este alcătuit din coordonatori de servicii digitale, să atingă obiectivele stabilite de RSD.

Comisia a încheiat deja acorduri administrative bilaterale cu autoritățile naționale de reglementare din Franța, IrlandaItalia și Țările de Jos. Cooperarea activă cu statele membre, cu autoritățile naționale de reglementare și cu organismele UE este esențială pentru a implementa RSD într-un mod eficace și pentru a acționa în direcția creării unui mediu online sigur și de încredere în UE.