Ajutoare de stat: Comisia aprobă o schemă românească de credit la export pe termen scurt în valoare de 7,2 milioane EUR

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, reintroducerea unei scheme românești de credit la export pe termen scurt, cu un buget de aproximativ 7,2 milioane EUR.

În cadrul schemei, statul român poate acoperi (i) riscurile suportate de întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) cu o cifră de afaceri la export mică și (ii) riscurile legate de tranzacțiile de export unice.

Schema a fost aprobată inițial în august 2014, prelungită în februarie 2017 și urma să expire în decembrie 2021. În februarie 2022, România a notificat intenția sa de a reintroduce schema, care se va desfășura până la 31 decembrie 2026. Cifra de afaceri anuală maximă la export pentru IMM-urile care urmează să fie eligibile este stabilită la 2,5 milioane EUR (o creștere cu 0,5 milioane EUR față de schema inițială).

Comisia a evaluat schema în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, în special cu Comunicarea din 2021 privind creditele la export pe termen scurt. Comisia a constatat că măsura este necesară, deoarece există o lipsă de (i) produse de asigurare care să acopere riscul de neplată de către cumpărătorii străini pentru IMM-urile cu o cifră de afaceri la export mică și (ii) de asiguratori privați care acoperă tranzacții de export unice (și anume, asigurări furnizate pentru fiecare tranzacție în parte și nu pentru întregul portofoliu de export al unei societăți).

Comisia a concluzionat că schema este proporțională, deoarece asigură faptul că România va acoperi numai tranzacțiile pentru care nu este disponibilă acoperire privată pe piață, precum și că asiguratorii privați nu sunt excluși, în cazul în care sunt dispuși să ofere acoperire pentru astfel de riscuri. Pe această bază, Comisia a aprobat schema în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

Versiunea neconfidențială a deciziei va fi disponibilă cu numărul de caz SA.102108 în Registrul ajutoarelor de stat, pe site-ul web al Comisiei privind concurența, de îndată ce vor fi fost soluționate eventualele probleme legate de confidențialitate.

Linia de asistență telefonică pentru cetățeni „Solidaritatea UE cu Ucraina” este disponibilă acum și în limbile ucraineană și rusă
Pactul verde: noi propuneri prin care produsele sustenabile să devină norma și să se sporească independența Europei din punctul de vedere al resurselor