Entries by Parfene Marius

Voluntariatul în rândul tinerilor: Comisia solicită opinia publicului cu privire la mobilitatea tinerilor voluntari

Comisia lansează astăzi, 28 aprilie, o consultare publică privind mobilitatea tinerilor voluntari în întreaga UE. Prin consultarea care va dura 12 săptămâni, se vor colecta opiniile cetățenilor și se vor identifica noi provocări și oportunități în domeniul voluntariatului în rândul tinerilor. Mariya Gabriel, comisarul european pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a declarat: „Solidaritatea este o valoare esențială a Uniunii. […]

Gestionarea migrației: noua strategie a UE privind returnarea voluntară și reintegrarea

Astăzi, Comisia adoptă prima strategie a UE privind returnarea voluntară și reintegrarea. Strategia promovează returnarea voluntară și reintegrarea ca parte integrantă a unui sistem comun al UE pentru returnări, un obiectiv-cheie al noului Pact privind migrația și azilul. Aceasta stabilește măsuri practice menite să consolideze cadrul juridic și operațional pentru returnările voluntare din Europa și din țările […]

CESE lansează ediția 2021 a Premiului societății civile, având ca temă politicile climatice

Comitetul Economic și Social European (CESE) a lansat apelul la candidaturi pentru Premiul pentru societatea civilă 2021. Alegând politicile climatice ca temă a premiului său, CESE va selecta câștigătorii dintre inițiativele creative și inovatoare care vizează promovarea unei tranziții echitabile către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezilientă la schimbările climatice. […]

Eurobarometru: 58% dintre români au încredere în Uniunea Europeană, față de 49% media europeană

Deși pandemia de COVID-19 afectează viața de zi cu zi a cetățenilor europeni de mai bine de un an, atitudinea față de UE rămâne pozitivă, potrivit celui mai recent sondaj Eurobarometru standard realizat în februarie-martie 2021. Eurobarometrul standard este disponibil aici. Imaginea UE și încrederea în UE s-au ameliorat, atingând nivelul lor cel mai înalt […]

Răspunsul la coronavirus: Comisia a propus scutirea de TVA a bunurilor și serviciilor vitale distribuite de UE în perioadele de criză

Comisia Europeană a propus astăzi scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată (TVA) a bunurilor și serviciilor care, în perioadele de criză, sunt puse la dispoziția statelor membre și a cetățenilor de către Comisia Europeană, organismele și agențiile UE. Propunerea a fost făcută pe baza experienței dobândite în timpul pandemiei de COVID-19. Printre altele, aceasta a arătat că […]

Conferința privind viitorul Europei: lansarea platformei cetățenilor la 19 aprilie

În cadrul reuniunii sale de miercuri, 8 aprilie, comitetul executiv al Conferinței privind viitorul Europei a continuat pregătirile pentru începerea conferinței. Comitetul executiv a aprobat platforma digitală multilingvă care va permite cetățenilor din întreaga UE să contribuie la lucrările conferinței. De asemenea, comitetul a convenit asupra metodelor sale de lucru și a avansat pregătirile pentru […]

Comisia mobilizează 123 milioane EUR pentru cercetare și inovare pentru a combate amenințarea reprezentată de variante

Comisia mobilizează 123 milioane EUR din programul Orizont Europa, noul program de cercetare și inovare al UE, pentru cercetări urgente vizând variante ale noului coronavirus. Această primă finanțare de urgență în cadrul programului Orizont Europa se adaugă la o serie de acțiuni de cercetare și inovare finanțate de UE pentru combaterea noului coronavirus și contribuie la acțiunile […]

Comisia salută intrarea în vigoare a programului „UE pentru sănătate” (EU4Health)

Comisia salută intrarea în vigoare astăzi, 26 martie, a programului „UE pentru sănătate” Aceasta urmează adoptării de către Consiliu la 17 martie și votului Parlamentului European din 9 martie cu privire la program. Este vorba despre ultimul pas necesar pentru a pune la dispoziție suma de 5,1 miliarde EUR cu scopul de a consolida reziliența sistemelor de […]

Zero nu este doar o cifră! Zero este un obiectiv! Zero POLUARE!

Centrul de Informare Europe Direct a organizat joi 25.03.2021 începând cu orele 12:00, evenimentul: Zero nu este doar o cifră! Zero este un obiectiv! Zero POLUARE!, care s-a desfășurat online pe platforma Webex. Evenimentul de informare și dezbatere face parte din Planul de acțiuni al CIED Buzău – Prioritatea nr. 1 a Comisiei Europene – […]

Erasmus+: peste 28 de miliarde EUR pentru sprijinirea mobilității și a educației pentru toți. Lansarea primelor cereri de propuneri din cadrul noului program de lucru.

Comisia a adoptat astăzi, 25 martie, primul program de lucru anual Erasmus+ din perioada 2021-2027. Cu un buget de 26,2 miliarde EUR (comparativ cu 14,7 miliarde EUR alocate pentru perioada 2014-2020), completat cu 2,2 miliarde EUR din instrumentele externe ale UE, noul program revizuit va finanța proiecte de mobilitate în scopul învățării și de cooperare transfrontalieră de […]

Comisia propune un pachet de măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor copilului și sprijinirea copiilor aflați în dificultate

Comisia a adoptat astăzi, 24 martie, prima Strategie cuprinzătoare a UE privind drepturile copilului, precum și o propunere de recomandare a Consiliului de instituire a unei garanții europene pentru copii, în vederea promovării egalității de șanse pentru copiii expuși riscului de sărăcie sau de excluziune socială. Împreună cu cele mai importante organizații internaționale de apărare a drepturilor copilului, Comisia […]

Comisia lansează o platformă cu acces liber pentru publicarea lucrărilor științifice

Comisia Europeană a lansat astăzi, 24 martie, „Open Research Europe”, o platformă pentru publicarea lucrărilor științifice care va fi accesibilă tuturor. Platforma va prezenta rezultatele activităților de cercetare finanțate de Orizont Europa, programul UE pentru cercetare și inovare pentru perioada 2021-2027, și de precursorul acestuia, programul Orizont 2020. Platforma „Open Research Europe” le va oferi tuturor, indiferent dacă […]

Drum expres între Craiova și Pitești: UE contribuie cu 726 de milioane de euro

Comisia a aprobat astăzi, 23 martie, construirea unui drum expres între orașele Craiova și Pitești. UE va contribui, prin intermediul politicii de coeziune, cu 726 de milioane de euro la crearea noii legături, de 121 km, dintre cele două orașe. Proiectul, care face parte din rețeaua transeuropeană de transport, include construirea a două benzi de […]

Un raport confirmă succesul instrumentului SURE în ceea ce privește protejarea locurilor de muncă și a veniturilor

Comisia a publicat astăzi, 22 martie, prima sa evaluare preliminară a impactului SURE, instrumentul în valoare de 100 de miliarde EUR conceput pentru a proteja locurile de muncă și veniturile afectate de pandemia de COVID-19. Raportul a constatat că SURE a atenuat cu succes impactul socioeconomic grav al crizei provocate de pandemia de COVID-19, contribuind […]

Comisia lansează Consiliul European pentru Inovare cu scopul de a contribui la transformarea ideilor științifice în inovații revoluționare

Astăzi, 18 martie, în cadrul unui eveniment online, Comisia Europeană a lansat Consiliul European pentru Inovare (CEI), cu un buget de peste 10 miliarde EUR (în prețuri curente) pentru perioada 2021-2027, în scopul dezvoltării și al extinderii inovațiilor revoluționare. Bazat pe un program-pilot de succes derulat în cadrul programului Orizont 2020, CEI nu este doar o noutate a […]