Comisia solicită informații din partea X cu privire la reducerea resurselor de moderare a conținutului, în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale

Comisia a transmis astăzi, 8 mai, către X o cerere de informații în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale (RSD). Cererea urmărește să obțină mai multe detalii cu privire la activitățile și resursele X de moderare a conținutului, la evaluarea riscurilor efectuată de X în legătură cu implementarea instrumentelor de IA generativă în UE, precum și la alte domenii care fac obiectul procedurilor în curs.

În special, Comisia solicită X să furnizeze informații detaliate și documente interne cu privire la resursele sale de moderare a conținutului, având în vedere cel mai recent raport al său privind transparența în temeiul RSD, care a dezvăluit faptul că X și-a redus echipa de moderatori de conținut cu aproape 20 % de la raportul precedent din octombrie 2023, scăzând acoperirea lingvistică în Uniunea Europeană de la 11 la 7 limbi ale UE. De asemenea, Comisia solicită detalii suplimentare cu privire la evaluările și la măsurile de atenuare a riscurilor legate de impactul instrumentelor de IA generativă asupra proceselor electorale, a diseminării de conținut ilegal și a protecției drepturilor fundamentale.

În decembrie 2023, Comisia a inițiat proceduri oficiale împotriva X pentru a analiza dacă este posibil ca X să fi încălcat Regulamentul privind serviciile digitale (RSD) în domenii legate de gestionarea riscurilor, de moderarea conținutului, de elemente de design manipulator („dark patterns”), de transparența publicității și de accesul cercetătorilor la date.

Cererea de informații trimisă astăzi reprezintă încă un pas în cadrul unei anchete în curs. Ea se bazează pe probele colectate și pe analiza efectuată până în prezent, inclusiv în ceea ce privește raportul X privind transparența publicat în martie 2024 și răspunsurile X la cererile anterioare de informații, care au abordat, printre altele, măsurile de atenuare a riscurilor legate de IA generativă.

X trebuie să furnizeze Comisiei informațiile solicitate referitoare la resursele de moderare a conținutului și la IA generativă până la 17 mai 2024, iar la restul întrebărilor poate răspunde până la 27 mai 2024. În temeiul articolului 74 alineatul (2) din Regulamentul privind serviciile digitale, Comisia poate impune amenzi pentru transmiterea de informații incorecte, incomplete sau înșelătoare ca răspuns la o cerere de informații. În cazul în care o companie nu răspunde, Comisia poate hotărî să solicite informațiile prin intermediul unei decizii. În acest caz, lipsa unui răspuns în termenul stabilit ar putea duce la impunerea de penalități cu titlu cominatoriu.