Experiența proiectelor europene, pentru elevii și profesorii liceului Grigore Moisil Buzău

Într-un cadru festiv, elevii și cadrele didactice de la Liceul Grigore Moisil au prezentat ieri 17.11.2021, rezultatele și competențele dobândite în mobilitățile din proiectele europene.

La eveniment  au participat, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Buzău, ai EUROPE DIRECT Buzău (structura gazdă CCIA Buzău), angajatori ai companiilor partenere, reprezentanți ai autorităților locale, elevi din licee, elevi de gimnaziu de la școli din județul Buzău, angajați, absolvenți ai liceului și părinți.

Scopul evenimentului a fost acela  de a valoriza la final rezultatele proiectelor europene, din Învățământul Profesional și Tehnic derulate în anul școlar trecut, în vederea promovării calificărilor din domenii de viitor: Electric, Electronică-Automatizări și Producție Media.

Proiectele  desfășurate: – Erasmus +, kA1 VET – cu mobilități în Portugalia pentru 48 elevi din clasele a X/XI-a, pentru 3 săptămâni de stagii de practică și 4 mobilități de profesori de 1 săptămână: un curs în Italia, 1 curs în Germania și 2 job shadowing în Germania.

– Etwinning: Electrical and mechanical activities with Arduino, proiecte pentru dezvoltarea competențelor lingvistice Prin intermediul unei activități de tip Biblioteca vie, au  fost organizate standuri, unde au fost  prezenta activități practice după modelul celor desfășurate în Europa:

Au fost prezentare site-uri cu imagini video din mobilități și din activități locale – funcționarea unui Tablou de distribuție și a unor scheme de comandă cu temporizator – Monitorizarea temperaturii si umidității cu Arduino – folosirea programului Tinkercad pentru tipărirea la imprimanta 3d.

S-a făcut prezentarea  și celor 2 CDL-uri înregistrate ca RED.

Rezultatele obținute în urma mobilităților  sunt: conștientizarea elevilor și a absolvenților de importanța muncii și meseriei lor pe paiață muncii locale și europene, creșterea stimei de sine, dezvoltarea personală a elevilor, depășirea barierelor lingvistice, dobândirea de competențe noi  și internaționalizarea Liceului Grigore Moisil.

Detalii despre proiectele derulate găsiți la adresa:

https://sites.google.com/liceulmoisilbuzau.ro/acreditare/pagina-de-pornire