Ajutor de stat: Comisia aprobă o schemă românească în valoare de 605 milioane EUR pentru sprijinirea IMM-urilor care își desfășoară activitatea în sectorul construcțiilor

Ajutor de stat: Comisia aprobă o schemă românească în valoare de 605 milioane EUR pentru sprijinirea IMM-urilor care își desfășoară activitatea în sectorul construcțiilor, afectate de pandemia de coronavirus

Comisia Europeană a aprobat o schemă românească în valoare de 605 milioane EUR (aproape 3 miliarde RON), menită să sprijine întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în sectorul construcțiilor și care sunt afectate de pandemia de coronavirus. Schema va sprijini, de asemenea, proiectele de construcții la scară mică ale unităților administrative teritoriale. Schema a fost aprobată în temeiul Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat.

Măsura vizează (i) abordarea nevoilor de finanțare ale proiectelor cu scopul îmbunătățiri eficienței energetice; (ii) stimularea investițiilor în energia verde; și (iii) urmărirea obiectivelor de mediu. În cadrul schemei, sprijinul public va lua forma (i) unei garanții pentru investiții sau a unor împrumuturi pentru nevoile de capital circulant, care să acopere până la 90 % din împrumuturile acordate de instituțiile de creditare; și (ii) subvenții directe.

Valoarea nominală totală a garanțiilor va fi de aproximativ 505 milioane EUR, iar bugetul total alocat granturilor directe va fi de aproximativ 100 milioane EUR. Granturile directe vor acoperi, printre altele, anumite taxe legate de garanția de stat și o parte din dobânda împrumuturilor. Comisia a constatat că schema românească respectă condițiile prevăzute în cadrul temporar. În special, cu privire la ajutoarele sub formă de garanții pentru împrumuturi, (i) garanția se referă atât la împrumuturi pentru investiții, cât și la împrumuturi pentru capital circulant; (ii) durata maximă a garanției este de 6 ani; și (iii) primele de garanție respectă nivelurile minime stabilite în cadrul temporar.

În ceea ce privește ajutoarele limitate sub formă de granturi directe, acestea nu vor depăși 2,3 milioane EUR per beneficiar. În cadrul ambelor măsuri, ajutorul va fi acordat cel târziu la 30 iunie 2022. Comisia a concluzionat că măsura este necesară, adecvată și proporțională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE și cu condițiile prevăzute în cadrul temporar. Pe această bază, Comisia a aprobat măsura în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat. Mai multe informații cu privire la cadrul temporar și la alte acțiuni întreprinse de Comisie pentru a aborda impactul economic al pandemiei de coronavirus pot fi găsite aici.

Versiunea neconfidențială a deciziei va fi disponibilă cu numărul de caz SA.102830 în Registrul ajutoarelor de stat, pe site-ul web al Comisiei privind concurența, de îndată ce vor fi fost soluționate eventualele probleme legate de confidențialitate.