PLANTĂM PENTRU MÂINE!

EUROPE DIRECT Buzău – având ca structură gazdă Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Buzău, a organizat miercuri  20.03.2024, începând cu orele  10:00 evenimentul cu tema “PLANTĂM PENTRU MÂINE”.

Evenimentul, aflat la a treia ediție, face parte din Planul de acțiuni 2024, este în concordanță cu Prioritatea Comisiei Europene – Pactul verde european și s-a desfășurat în Pădurea Crâng, grupul țintă vizat fiind publicul larg.

La eveniment au participat 100 persoane reprezentați ai colaboratorilor EUROPE DIRECT Buzău: Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, Liceul Tehnologic ”Grigore Moisil “și alte persoane care au înțeles alături de EUROPE DIRECT necesitatea măsurilor de împădurire și responsabilitatea constantă față de suprafețele împădurite, de la alegerea corectă a arborilor, la grija față de evoluția lor, astfel încât puieții plantați  să devină peste ani păduri, adică viață.

Cu toții am înțeles necesitatea și importanța măsurilor de împădurire. Evenimentul s-a desfășurat cu sprijinul deplin al Direcției Silvice Buzău și a avut ca deviză ”Trăim local, gândim global”!